DESIGN IN SHOPS

Het DESIGN IN SHOPS project moedigt handelaars aan en steunt hen om hun winkel te vernieuwen of te herschikken, de etalage beter in te richten, de zichtbaarheid te verbeteren of andere creatieve ingrepen te verrichten samen met een designer. Designregio Kortrijk staat in voor de koppeling tussen handelaar en designer.

In samenwerking met

Descaplant LR
Design In SHOPS Interreg logo CMYK 1 1

Met DESIGN IN SHOPS willen stad Kortrijk en Designregio Kortrijk kleur geven aan Kortrijk als stad van innovatie en design. Elke deelnemende handelaar krijgt een toelage als financiële steun van de Stad Kortrijk en Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Dit project is een concreet resultaat van het feit dat stad Kortrijk lid is van het Unesco Creative Cities Network dankzij onze nauwe banden met de steden Detroit en Montréal. In dit project werken we samen met de steden Doornik, Bergen en de Rijselse metropool. Veertig Kortrijkse handelaars of horecazaken zullen financieel worden ondersteund en aangemoedigd om beroep te doen op een designer. Na een selectie door een jury wordt de handelaar voorgesteld aan drie internationale ontwerpers. Bijna alle zaken zijn ondertussen al gekoppeld aan een ontwerper en de nodige werken aan het uitvoeren.

Cool Electro cycles LR 10

Christophe Cool - Cool Electro Cycles

“De ontwerper is er zeker in geslaagd om een evenwicht te vinden tussen de esthetische en de praktische kant. Het eindresultaat was duurder dan als we de inrichting en uitvoering zelf hadden gedaan, maar het is het 100% waard. De feedback is zeer positief. ‘Jullie hebben de lat nog hoger gelegd’, horen we van onze klanten. Als we nog een zaak openen, werken we zeker opnieuw met Axioma. Hun meerwaarde is het geld meer dan waard.”

6
Interesse? 
Contacteer Sébastien!

Partners
DRK logo RGB
Ideta
MDD
Print bleu si fond blanc CCI GRAND LILLE 1
Logo lilledesign GIF 01
Medefinancierders
01 Kortrijk logo 485 pos transparant
Logo LEIEDAL dark 25x25mm
Soutien v fr
Geassocieerde partners
WORLD DESIGN CAPITAL LILLE METROPOLE 2020
Mons ville
Torunai ville
Ministry of makers