Zonder meer LR

Nieuwe meubels voor verpakkingsvrije winkel Zonder Meer

Het derde gerealiseerde project binnen DESIGN IN SHOPS.

De verpakkingsvrije winkel Zonder Meer greep het project DESIGN IN SHOPS aan om twee nieuwe meubels te maken in samenwerking met een ontwerper. Met DESIGN IN SHOPS willen stad Kortrijk en Designregio Kortrijk kleur geven aan Kortrijk als stad van innovatie en design. In het project worden handelaars aangemoedigd om hun winkel te vernieuwen of te herschikken, de etalage beter in te richten, de zichtbaarheid te verbeteren of andere creatieve ingrepen te verrichten samen met een designer. Elke deelnemende handelaar krijgt een toelage als financiële steun van de Stad Kortrijk en Interreg. Na kapperszaak TON SUR TON en bloemenwinkel Descaplant is dit de derde afgewerkte deelnemer binnen DESIGN IN SHOPS.

Zonder Meer is een Bio/Eco/Fair winkel in Kortrijk. Uitbater Johan ergerde zich aan het vele verpakkingsmateriaal dat hij telkens opnieuw mee naar huis nam na het winkelen. Dit wakkerde zijn drive aan om de shop Zonder Meer te openen. In de winkel is iedereen met eigen potten, dozen en zakken welkom.

In de shop was er nood aan een meubel om de fruit- en groentebakken op een handige, maar ook toffe manier uit te stallen. Om dit ter verwezenlijken, werd Zonder Meer gekoppeld aan de ontwerpers van Holy-wood uit Bergen. Holy-wood creëert unieke meubels en accessoires van lokaal teruggewonnen hout volgens een ethische en solidaire aanpak. Een perfecte match! Holy-wood ging aan de slag met hout uit oude kleerkasten voor de productie van 2 meubels. Op die manier werd dit ook een circulair verhaal.

Dit project is een concreet resultaat van het feit dat stad Kortrijk lid is van het Unesco Creative Cities Networkdankzij onze nauwe banden met de steden Detroit en Montréal. Veertig Kortrijkse handelaars of horecazaken zullen financieel worden ondersteund en aangemoedigd om beroep te doen op een designer. Na een selectie door een jury wordt de handelaar voorgesteld aan drie internationale ontwerpers. Twintig zaken zijn ondertussen al gekoppeld aan een ontwerper en de nodige werken aan het uitvoeren.


Beeld door Kattoo.