Schermafbeelding 2023 04 11 om 17 01 27

Milan Design Week 2023

De Salone del Mobile die zich van 18 tot 23 april 2023 zowel in het hartje van Milaan als in de omliggende buurten voltrekt zal opnieuw een niet te missen evenement zijn. De beurs vormt een gelegenheid voor de hele sector om samen te komen, hun specifieke projecten te bespreken, ideeën uit te wisselen en bovenal de uitgelezen kans om opnieuw bij te praten met de internationale gemeenschap en de balans op te maken van de huidige stand van zaken in de designindustrie, samen met alle belangrijke spelers.

BELGIUM IS DESIGN

BELGIUM IS DESIGN promoot Belgisch design over de hele wereld en is een initiatief van 3 instellingen: Flanders DC, MAD - Home of Creators en Wallonie-Bruxelles Design Mode. Deze gezamenlijke aanpak is actief sinds 2011 en stimuleert en ontwikkelt initiatieven om Belgische ontwerpers, fabrikanten en producenten op buitenlandse markten te presenteren.

Hun strategie krijgt vorm door terugkerende aanwezigheid op belangrijke evenementen, zoals de Milan Design Week of de beurs Maison&Objet in Parijs. Ze wordt verrijkt door occasionele deelnames aan andere evenementen die de ontwerpers toelaten nieuwe markten te benaderen of die veelbelovende kansen bieden voor de internationale ontwikkeling van Belgische bedrijven.

BELGIUM IS DESIGN publiceerde voor deze 61ste editie opnieuw een kaart waarop ze alle Belgische bedrijven en ontwerpers pinden op de locatie waar zij hun werk tentoonstellen. Wij lichten graag enkele van onze regionale spelers uit.

Schermafbeelding 2023 04 12 om 08 58 08

- AlainMonnens: prijswinnende studio voor productontwerp, branding en fotografie

- BULVAR: verlichting met een duidelijke art-decostempel - ‘roaring twenties’

- Copain: duurzame producten die passen in een stedelijke levensstijl

- D4E1- Howest: praktisch onderzoek naar hoe belanghebbenden in de gezondheidszorg actieve makers van zorgoplossingen kunnen worden door middel van open ontwerp

- DELTALIGHT: toonaangevende specialisten in architectonisch lichtontwerp

- ArneDesmet - Fractall: designpraktijk geïnspireerd door patronen en texturen uit de natuur en gefascineerd door kunstmatige materialen

- GregoireJielt: hedendaagse ontwerper van meubels en interieurontwerpen

- HAVANI: nieuwe speler op de markt voor high-end designtafels, die moeiteloos eeuwenoud vakmanschap combineert met hedendaags design

- MODULAR: innovatieve verlichtingstechnologie om interieurontwerpers en architecten te helpen, te stimuleren en te inspireren

- RE-VOLT: mix van ambachtslieden en creatievelingen met een passie voor licht en interieurarchitectuur

- Sep Verboom: Via het Livable platform brengt ontwerper Sep Verboom partners samen die even divers zijn als de geografie van de gebieden waar ze zich bevinden: van het Peruaanse Amazonegebied tot Indonesië, lokale overheden, commerciële bedrijven of NGO's.

- Sofie Deckers: Belgische ontwerper in Lausanne

- GARDECO: kunst en design introduceren bij een breder publiek via 's werelds meest exclusieve interieurwinkels, gerenommeerde museumwinkels, kunstgalerijen, architecten en interieurontwerpers

- UMBROSA: parasolcollecties die wereldwijd de mooiste terrassen en de meest gerenomeerde hotelgroepen sieren

- EXTREMIS: meubelbedrijf dat "Tools for Togetherness" maakt die het belang van menselijke interacties, intelligente probleemoplossing en duurzaamheid benadrukken en versterken

- LIMITEDEDITION: op maat gemaakte tapijten

- REVORBedding: combineert luxebedden met hoogtechnologische matrassen, volledig handgemaakt in de ateliers

- JARDINICOPARASOLS: bedrijf dat deuren opent naar de perfecte buitenruimte met unieke en exclusieve meubelstukken voor tuin of terras

- JORI: op een duurzame wijze het perfecte zitcomfort bieden

- MANUTTI: luxueuze meubelontwerpen die mensen inspireren, fascineren en samenbrengen onder een stralende hemel

- MUUNDO: tafelcollecties geïnspireerd op de tactiliteit van texturen die ze in hun omgeving tegenkomen

- Wever & Ducré: state-of-the-art ledverlichting

- Alain Monnens: award-winning studio for product design, branding and photography

- BULVAR: lighting with a clear art deco stamp - 'roaring twenties'

- Copain: sustainable products that fit into an urban lifestyle

- D4E1- Howest: practical research on how healthcare stakeholders can become active creators of healthcare solutions through open design

- DELTALIGHT: leading specialists in architectural lighting design

- Arne Desmet - Fractall: design practice inspired by patterns and textures from nature and fascinated by artificial materials

- Gregoire Jielt: contemporary designer of furniture and interior designs

- HAVANI: new player on the market for high-end designer tables, effortlessly combining age-old craftsmanship with contemporary design

- MODULAR: innovative lighting technology to help, stimulate and inspire interior designers and architects

- RE-VOLT: mix of artisans and creatives with a passion for light and interior architecture

- Sep Verboom: Through the Livable platform, designer Sep Verboom brings together partners who are as diverse as the geography of the areas where they are located: from the Peruvian Amazon to Indonesia, local governments, commercial companies or NGOs.

- Sofie Deckers: Belgian designer based in Lausanne

- GARDECO: introducing art and design to a wider audience through the world's most exclusive interior design stores, renowned museum stores, art galleries, architects and interior designers

- UMBROSA: parasol collections that adorn the most beautiful terraces and the most renowned hotel groups worldwide

- EXTREMIS: furniture company that creates "Tools for Togetherness" that emphasize and reinforce the importance of human interactions, intelligent problem solving and sustainability

- LIMITED EDITION: custom-made rugs

- REVOR Bedding: combines luxury beds with high-tech mattresses, completely handmade in its workshops

- JARDINICO PARASOLS: company that opens doors to the perfect outdoor space with unique and exclusive furniture pieces for garden or terrace

- JORI: offering the perfect seating comfort in a sustainable way

- MANUTTI: luxurious furniture designs that inspire, fascinate and bring people together under a radiant sky

- MUUNDO: table collections inspired by the tactility of textures they encounter in their environment

- Wever & Ducré: state-of-the-art LED lighting

WE ARE THE NEXT GENERATION talent op SaloneSatellite

De SaloneSatellite wordt beschouwd als een uniek vertrekpunt voor jonge ontwerpers onder de 35 jaar en biedt 13 Belgische designers de gelegenheid hun werk voor te stellen onder de noemer Belgium is Design. Dit jaar markeert de 15e aanwezigheid van een Belgische delegatie op de SaloneSatellite.

Van de 13 geslecteerden zijn er 3 die voorheen al op de We Are the Next Generation Expo, georganiseerd door Designregio Kortrijk, hun ontwerpen hebben tentoongesteld. Het gaat om Daan De Wit, Elias van Orshaegen en Emma Terweduwe.

De kracht van SaloneSatellite, de collectieve stand op de designweek, is de rijkdom en diversiteit van de door de jury geselecteerde profielen, maar ook hun gehechtheid aan een ambachtelijke realiteit. Van geweven textiel tot verfijnd hout, marmerresten of staal, traditionelegebaren gekoppeld aan vernieuwde industriële knowhow nemen de overhand. Ze bieden hun kijk op de industriële nood voor een hybride ontwerp dat meer op de mens gericht en poëtisch is.

Meer weten? Lees het hier!

Meer info? ContacteerStage Designregio Kortrijk