Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1

Phenomena 0.1 op WONDER

Elders en Designregio Kortrijk sloegen de handen in elkaar voor een gezamenlijke presentatie tijdens WONDER en Kortrijk Art Weekend met als titel ‘Phenomena' (19.10 - 05.11 Patria Grote Markt Kortrijk). Drie weekends lang toonden de drie Designers in Residence Simon Hampikian, Yara Veloso en Nicolas Zanoni hun resultaten van hun twee maand lange verblijf in Kortrijk onder begeleiding van Designregio Kortrijk en Elders.

Elders presenteerde ook de video MX ចម្លាាក់់ (MX Sculpture) van de Brusselse kunstenaar Xavier Mary, en de Curator Machine (met werken van Adem Elahel, Anonymous critique, Collective Unconscious 3D, Janne Schimmel, Loulou João and Walter Wauthieu) als prelude op Phenomena, een groepstentoonstelling die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024 op een unieke locatie aan de Leie.

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 019

Simon Hampikian

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 005

Simon Hampikian (°1998, Bordeaux) is een Franse designer en kunstenaar. Gefocust op weloverwogen objecten van brute en herbruikbare materialen, is de visie van deze veelzijdige creatieveling in hoofdzaak ‘street-oriented’. Simon gebruikt zijn observaties van zijn omgeving en speelt met de verbinding tussen buiten- en binnenruimten om afgeschreven vormen en materialen te herdenken tot ambachtelijk objecten.

De installatie is geïnspireerd op functionele objecten zoals een hekwerk, dat wordt gebruikt om af te sluiten of te beschermen, maar het blijft open en neemt een vorm aan die het midden houdt tussen meubels en sculpturale stukken. Het organische materiaal van het hout, met zijn scheuren en imperfecties, contrasteert met het systeem dat wordt gebruikt om ze te bouwen, geïnspireerd op de modulariteit van Sandbox-games zoals Minecraft, waarbij de gebruiker volledige werelden bouwt met eenvoudige onderdelen.

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 011Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 008

Yara Veloso

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 013

De Rotterdamse kunstenaar Yara Veloso (°1993, Lissabon) werkt met video, tekeningen en software en onderzoekt het (‘dis)comfort’ dat ontstaat wanneer de mens en technologie elkaar ontmoeten. Ze houdt zich bezig met taal en het structureren van onze perceptie en onderzoekt hoe denkprocessen opnieuw worden bedraad door de fusie van mens en computer. Ze beschouwt technologie als een verlengstuk van onze zintuigen, niet alleen parallel aan de fysieke wereld, maar er ook extreem mee verweven.

Deze grote stalen constructies vertalen tekeningen naar de ruimte en belemmeren en herschikken zo onze kijk op de werkelijkheid - in dit geval de tentoonstelling. Geplaatst tussen de kamers weerspiegelen ze het vreemde gevoel dat technologie ons geeft - dat we noch hier noch daar zijn en voortdurend proberen om in de chaos de waarheid te vatten. De stoffen prints bevatten beeldmateriaal uit het archief van Texture - Museum van Vlas en Textiel, Google Patents, persoonlijke verzamelingen en diverse gevonden instructieve tekeningen.

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 018Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 031

Nicolas Zanoni

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 016

Nicolas Zanoni’s (°1995, Parijs) oeuvre is gebaseerd op een onderzoeksproces dat leidt tot het creëren van unieke objecten gevormd door een diepgaande studie van de materialen. Hij hanteert een doordachte aanpak, waarbij hij zich vooral richt op het productieproces dat hij gebruikt om zijn creaties tot leven te brengen.

Nicolas Zanoni begon met het ontwerpen van zijn vormen die leidden tot een curve, een golvend weefsel. Dit stelde hem in staat om de afmetingen te controleren, zowel functioneel als parametrisch en een sculpturale eigenschap toe te voegen aan zijn ontwerp.
Hij liet zich inspireren door zijn omgeving en wilde een collectie creëren die zijn indruk van Kortrijk weergeeft: vele oude religieuze gebouwen uit de middeleeuwen, metaal en vlechtwerk waren symbolen van verzet die zijn werk sterk hebben beïnvloed.

In een gieterij werd het aluminium rond de contouren van het vlechtwerk gegoten, waar- door de structuur werd versterkt. Het zandgiet proces is een uitdaging op het gebied van beheersing van de vorm en het gesmolten metaal trok zich samen rond de mazen.

Als “work in progress” presenteert Nicolas zijn ontwerpen zonder het overtollige materiaal te verwijderen. Op de stukken heeft hij het toekomstige werk geschetst, zodat
we ons kunnen voorstellen hoe het zal evolueren. Later worden de objecten zorgvuldig bewerkt. De soberheid van het ruwe aluminium zal een dunne, gesneden laag worden. Deze transformatie is een metafoor voor de verbeelding die overeenkomt met het thema van de residentie en de komende tentoonstelling: Phenomena.

Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 001Dieter Van Caneghem PHENOMENA0 1 024

Foto's door Dieter Van Caneghem