Open Call Designers in Residence Kortrijk 2021

OPEN CALL: Designers in Residence Kortrijk 2021

Designregio Kortrijk zoekt 3 zeer gemotiveerde en recent afgestudeerde ontwerpers of creatieve makers om deel te nemen aan een regionaal residentieprogramma in Kortrijk, België.
Het Designers in Residence Kortrijk programma is een 3 maanden durende fulltime werkresidentie van oktober 2021 tot januari 2022.

Designregio Kortrijk voorziet voor de geselecteerde Designers in Residence Kortrijk:

  • accommodatie
  • maandelijkse vergoeding (400 €/maand)
  • gebruik van Budalab Open Makerspace
  • experts in verschillende domeinen en ondersteuning van Designregio Kortrijk
  • eenmalige reiskosten
DIRK K-TOTEM

Het thema van dit jaar is: The future of Urban Nature

De Stad en de Natuur worden heel vaak als tegengestelden gepresenteerd. De Stad en de Natuur sluiten elkaar als het ware uit. Doorheen de Westerse geschiedenis zien we steeds hoe Natuur enkel in afwezigheid van de Stad voorkomt, zowel in het Hof van Eden als de donkere grimmige bossen. In een tijdperk van vergaande globalisering en verstedelijking kan dit niet anders dan leiden tot het einde van de Natuur. Verschillende auteurs wezen dan ook reeds op de noodzaak van een andere relatie tussen Stad en Natuur, een noodzaak tot co-existentie. Het is vanuit deze noodzaak dat we met Designregio Kortrijk The Future of Urban Nature als thema op tafel leggen voor de Designers in Residence editie 2021.

In het stadscentrum van Kortrijk vinden we verrassend genoeg een hoog percentage aan open ruimte. In vergelijking met typische grootsteden blijkt een aanzienlijk deel van de binnenstad niet bebouwd. Vroegere projecten zoals de Secret Gardens (2009) toonden reeds aan dat deze open ruimte een waardevolle, en zelfs unieke, troef is voor Kortrijk. Door het verbinden van de reeds aanwezige open ruimte zou een netwerk van groene ruimtes kunnen ontstaan waardoor de betekenis van Natuur in de Stad een compleet andere invulling krijgt.

Wanneer we naar het verleden kijken dan zien we dat de relatie met de natuur heel vaak een productieve (landbouw, bleekweiden,…) of recreatieve (parken, fietsroutes,…) relatie is. Uit een aantal hedendaagse projecten leren we echter dat ook stedelijke problematieken zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale inclusie,… actief worden opgenomen wanneer we de co-existentie Stad/Natuur anders vormgeven. Regenwaterpleinen, buurttuinen, drijvende eilanden, mensvrije natuur,… gaan verder dan de klassieke productieve/recreatieve relatie, bieden antwoord op typisch hedendaagse stedelijke problematieken en herijken de relatie Stad/Natuur.

Aan de Designers in Residence 2021 wordt gevraagd om de relatie en betekenis van Stad/Natuur een nieuwe invulling te geven vanuit een betrokkenheid op en interpretatie van de stad Kortrijk en zijn ruimere regio. Kunnen we deze relatie vormgeven als een co-existentie? Kan ze een bijdrage leveren in de omgang met een aantal stedelijke crisissen en uitdagingen? Welke interventies en projecten vloeien voort uit deze interpretatie?

Opencalldirk2020 langbeeld3 800x0 is hidpi

CONTEXT

Designregio Kortrijk is je gastheer. Wij organiseren projecten, inspireren met good practices en verbinden bedrijven, ontwerpers, onderwijs en overheid.
Designers in Residence Kortrijk is een initiatief van Designregio Kortrijk, platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de regio Kortrijk in België. Een regio die deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dat het design thinking ademt, zichtbaar door haar designopleidingen, creatieve maakindustrie, internationale evenementen en inspirerende publieke ruimte.

We zijn een samenwerkingsverband van 5 regionale organisaties, waarmee je nauw samenwerkt. Zo komt je als ontwerper in contact met de lokale gemeenschap (stad Kortrijk), lokale producenten en maakindustrie (Voka West-Vlaanderen & Interieur Foundation), stedenbouwkundigen en ontwikkelaars (Leiedal) en innovatief onderwijs (Howest).

Tegelijkertijd is het Buda-eiland het middelpunt voor een boeiende gemeenschap van creatieve individuen, bedrijven, culturele organisaties, creatief onderwijs en eindgebruikers. Het doel is om aansluiting te vinden bij de lokale maakindustrie, grotendeels ingebed in de regio en de lokale producenten op een eigentijdse manier.

De Budafabriek, Budalab Open Makerspace & Broelkaai 6 - DURF2030 zijn de inspirerende locaties in Kortrijk (België) waar je gaat creëren, werken en wonen.
De regio Kortrijk (België) is een sterke speler in de economisch bloeiende grootste Europese interregionale Eurometropolis.
Hogeschool HOWEST & hun Industrial Design Center is een open kenniscentrum en een communicatieplatform tussen de industrie en de onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van de Howest en de Universiteit Gent in Kortrijk. Digital Arts & Entertainment is onder meer één van hun state of the art opleidingen. Daarnaast is er Digital Design & Development, onderdeel van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en het Koninklijk Conservatorium, dat zich richt op het snijvlak van ontwerp, ontwikkeling en onderzoek.
De compactheid van deze regio is zowel een voordeel als een uitdaging.


Designers in Residence Kortrijk wordt georganiseerd sinds 2014. Elk jaar wordt er een boek gemaakt met hun realisaties. Bekijk alle gerealiseerde boeken HIER. Naast een boek, worden de creatieve realisaties ook telkens in de schijnwerkpers gezet met een videoreportage. Bekijk de video's van vorige jaren HIER.

Op de website eiland.design is het traject van 2020 terug te vinden.

K kiosk 23

SELECTIECRITERIA
Het profiel van de ontwerpers moet aan de volgende criteria voldoen:
1. recentelijk afgestudeerd (minimumniveau: master of gelijkwaardig door ervaring)
2. teamspeler
3. manuele vaardigheden (conceptueel, handig, productie, fabricage)
4. een internationale visie

Bekijk onze algemene voorwaarden

Stel je nu kandidaat!
Ben jij een van de ontwerpers die we zoeken?
Reageer hier voor vrijdag 3 september 2021:

!!! Voltooide formulieren moeten voor vrijdag 3 september 2021, 9:00 uur CET, bij Designregio Kortrijk worden ingediend. Aanvragen die na deze termijn worden ontvangen, worden niet aanvaard.