Copy of A3 Poster Landscape

OPEN CALL Living Summer School

Elk jaar creëert Living School Summer een informele leerervaring voor een gevarieerde groep Europese en lokale jongeren die verschillende aspecten van ruimtelijke innovatie verkennen. Het is een initiatief van Bolwerk, Start at K en Eiland Collective. In de derde editie, die in september 2023 zal plaatsvinden, worden opkomende bouwprocessen onderzocht.

Ben jij jonger dan 30, inwoner van Europa en wil je van 2 tot 9 september 2023 gratis en in samenwerking met andere studenten duurzame initiatieven ontwikkelen en implementeren in de stedelijke en landelijke gebieden van Zuid-West-Vlaanderen?

Over Living Summer School

De Living Summer School is een gratis en Erasmus-gecertificeerd jaarlijks informeel onderwijsprogramma dat Europese en lokale jongeren samenbrengt om multidisciplinaire experimenten te leiden met als doel het voeden van een territoriale mentaliteit als katalysator voor innovatie.

Het programma, lid van het New European Bauhaus' Transformation of Places of Learning en van het LINA Architectural Platform & Community, maakt gebruik van samenwerkings- en ervaringsgerichte leermethoden om een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen. Elk jaar wordt onderzoek gedaan naar veelzijdige sociale en klimaatuitdagingen waarmee lokale partners, waaronder ngo's, beleidsmakers en particuliere bedrijven, worden geconfronteerd. Deelnemers worden vervolgens aangemoedigd om in teams te werken om deze geografisch specifieke uitdagingen aan te pakken in samenwerking met die lokale gemeenschappen en partners, waarop de resultaten van het co-creatieproces worden gedeeld met lokale besluitvormers en beleidsmakers.

Visie

Living Summer School gelooft dat er een dringende noodzaak is om creatieve, ondernemende en design thinking benaderingen te combineren om de complexe sociale en geografische crises waar onze gebieden getuige van zijn aan te pakken. Daarom bieden ze toegankelijke para-academische mogelijkheden voor alle jongeren, door een ruimte te creëren voor discussie en confrontatie over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.

IMG 45191IMG 49311

THEMA 2023: LIVING MAKESHIFTS

Europees zero net artificialization beleid

De Europese Commissie voor 2050 heeft, met het oog op de dreigende gevaren die massabebouwing met zich meebrengt, een "zero net artificialization"-beleid afgekondigd. Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingsprojecten zullen worden beperkt tot de beschikbare bebouwde gebieden, wat een radicale verandering is ten opzichte van de expansionistische verstedelijking van de vorige eeuw. De missie is dus de manier waarop we ruimte maken te veranderen door gebruik te maken van wat direct beschikbaar is.

Een uitdaging en opportuniteit: SHIFTING the way we MAKE space

Dat is geen gemakkelijke taak, want bij de productie van ruimte zijn vele actoren uit verschillende sectoren betrokken met uiteenlopende expertise, eisen en toekomstvisies. Gedurende 10 dagen zullen ze proberen vastgeroeste gangbare praktijken te deconstrueren om meer duurzame, opkomende levenscycli voor onze gebouwen te onderzoeken, van ontwerp tot bouw, onderhoud en afbraak. Dat gebeurt door lezingen door inspirerende ontwerpers en leiders uit heel Europa, waarmee ze ideeën verkennen, praktijkervaring opdoen door verschillende bouwplaatsen in het gebied te bezetten en methoden te testen voor het construeren, onderhouden en deconstrueren van de ons omringende ruimten.

Mentorship, partnership & collaboration

De vraagstukken van het programma worden aangeboden door lokale deskundigen via de complexe en systematische uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Daarnaast krijgen de deelnemers ook dagelijks lezingen van lokale en internationale experts over verschillende onderwerpen, evenals hands-on workshops om hun creatieve proces te vergemakkelijken.

Ben jij een expert op het gebied van kunst, design, sociale impact of ondernemerschap? Of een bedrijf op zoek naar outside-the-box visies op de toekomst? Ook dan kan je je inschrijven voor LSS.

Leer meer over de LSS door te luisteren naar medeoprichter Elena Falomo die het project presenteert tijdens de acceptatiespeech voor het LINA European Architecture Network (december 2022)

Vragen? Neem contact op met Elena!