Wonder2021 DRK Jonas Verbeke LR 179

Jouw ideale kantoor?

BRENG ZELF DE BAL AAN HET ROLLEN!

Hoe je je voelt op het werk hangt af van verschillende factoren, niet in het minst van je werkomgeving. Wat heb jij nodig op kantoor om je goed te voelen en prima werk te leveren? Zicht op de natuur, warme kleuren, absolute stilte of verse lucht?

Het ideale kantoor bestaat misschien niet. Maar als we al bij het ontwerp rekening houden met de wensen van alle stakeholders, kunnen we aardig dicht in de buurt komen.

Deze bevraging maakt deel uit van het project CIA2. CIA2 gaat op zoek naar de interfaces in gebouwen en bouwprocessen: bijvoorbeeld de fysieke raakvlakken tussen plafond en muur, maar evengoed de figuurlijke raakvlakken tussen bijvoorbeeld bouwheer, architect en eindgebruiker. Interfaces zijn mogelijke conflictzones maar bieden tegelijk veel kansen op betere werkomgevingen.

Wonder2021 DRK Jonas Verbeke LR 180