Rope Ruben Vandeweijer 21

Projectoproep DURF2030: Dare to care

Hoe brengen we de zorg voor elkaar en onze planeet dichter bij elkaar?

Dare to care

Het coronavirus, de overstromingen deze zomer, de bosbranden in Europa, … Het heeft ons met twee voeten op de grond gezet. We staan niet boven de natuur, we maken er deel van uit. Het is tijd om anders met de natuur om te gaan en onszelf te gedragen als deel van de natuur .

Wanneer we alle levende wezens en organismen in de natuur als onze relaties beschouwen, zullen we beter functioneren binnen het ecologische team dat we samen vormen. Eigenlijk werkt onze relatie met de niet-menselijke wereld op vergelijkbare manier als onze relatie met mensen.

De centrale vraag van deze projectoproep luidt: “Hoe zorgen we voor mens en natuur, gebaseerd op verbondenheid en empathie? En welke rol kan kunst en creativiteit hierin spelen?”

Via het DURFFONDS kan je maximum 10.000€ aanvragen voor je project. Je kan nog extra middelen ophalen door een Growfunding campagne op poten te zetten. Dit wordt intensief begeleid door Growfunding en DURF2030. Het totale budget dat DURF2030 voorziet voor deze oproep is 30.000€.

Deadline om projecten in te dienen is 30 november 2021.


Welke projecten komen in aanmerking?

Je project zet in op zowel de zorg voor mensen, als de natuur. Of je brengt beiden, mensen en natuur, dichter bij elkaar.

Je zet kunst of creativiteit in als tool. Dat kan gaan van een andere, meer creatieve manier van denken tot het betrekken van kunstenaars bij je project.

Je zoekt (al dan niet samen met DURF2030) naar partners, waarvan minimum 1 professionele organisatie, die je project helpen realiseren. We selecteren enkel projecten die inzetten op een cross-sectorale samenwerking.

Je project vindt plaats in regio Zuid-West-Vlaanderen.

Wie kan indienen?

Organisaties, verenigingen of individuen die zelf een project kunnen uitwerken en realiseren. DURF2030 kan communicatief ondersteunen en partners helpen zoeken, maar voor de effectieve realisatie van het project ben je samen met je partners verantwoordelijk.

Hoe dien je een project in?

Stap 1: Je hebt een idee, maar het is nog vaag of je bent nog alleen? Schrijf je in voor een DURF Coffee of Apéro en stel je idee voor aan enkele mensen uit het DURF netwerk. Je krijgt hier direct feedback waarmee je je idee kan verfijnen.

Stap 2: Jouw project is helemaal uitgewerkt (timing, budget, aanpak)? Je hebt de juiste partners, samenwerking opgezet? Dien je project in t.e.m. 30 november 2021 via dit formulier. Een jury beoordeelt op basis van je voorstel of het project in aanmerking komt.

Stap 3: Je hoort uiterlijk op 13 december 2021 of je project is geselecteerd.

Stap 4: Wil jij met je project meer budget ophalen met een Growfunding campagne? Hiervoor volg je 2 workshops van 3u bij Growfunding. De data bepalen we in functie van jouw projecttiming. Dit is volledig gratis, maar wel verplicht als je extra middelen via Growfunding wilt ophalen.

Meer informatie nodig of vragen?