Schaalmodel verdwenen kortrijk

Oproep Conceptvoorstellen "Schaalmodel Verdwenen Kortrijk"

Rotary Kortrijk Groeninghe werd gesticht in 1982 en stelt zich, onder het motto “Service Above Self” ten dienste van de gemeenschap, waarbij vriendschap het cement is van onze vereniging.

Rotary Kortrijk Groeninghe draagt zijn stad Kortrijk (de Groeninghestad) op handen en wil reeds decennialang de schwung bekrachtigen en aanmoedigen en de maatschappelijke voortrekkers ondersteunen via kleine en grote giften, ondersteuning door de handen uit de mouwen te steken (zie bvb SINKSEN), of door mensen met visie en drive bij elkaar te brengen.

Rotary ondersteunt initiatieven die zich inzetten voor de maatschappij en creëert kansen voor mensen.

Evenzeer wil Rotary ook zijn rol spelen in het levendig houden van erfgoed en cultuur. Dit ‘Kortrijk op (3D)schaal’- project past hierin. Rotary wil aandacht voor het lokaal erfgoed combineren met, creativiteit, nieuwe technieken en ondernemerschap en roept daarom, bij deze, creatieve geesten op om mee te werken aan het ontwerp én de bouw van een maquette.
© JVGK

Na een ge-3D-printe versie van de Broeltorens (2018, ontwerp Thibault Florin) en een kunstzinnige interpretatie van het Begijnhof (2019, ontwerp Sander Demeulemeester), kiest Rotary Kortrijk Groeninghe voor het volgende schaalmodel voor een stukje Kortrijk dat verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, vormde het rangeerstation te Kortrijk, vanaf 1943, een belangrijk doelwit voor geallieerde luchtaanvallen. Van precisiebombardementen was toen nog geen sprake. Op 26 maart 1944 (met 109 vliegtuigen) en op 21 juli 1944 (met 300 vliegtuigen) werd de stad zwaar getroffen, er vielen meer dan 400 doden. Tegelijk werd een belangrijk deel van het historische centrum vernietigd waaronder de lakenhallen op het huidig schouwburgplein.

Rotary Kortrijk Groeninghe zoekt een ontwerpteam van productdesigners, visual artists, 3D-artists, … dat een deel van het verdwenen stukje Kortrijk opnieuw tot leven kan wekken via een schaalmodel en visualisatie van het stadcentrum voor de bombardementen en m.n. van de zone tussen het Station en de Grote Markt.

Opdracht

Het project bestaat uit 2 delen:

 • DEEL 1: het samenstellen van een ontwerpteam
 • DEEL 2: het ontwerpen van een schaalmodel van het verdwenen Kortrijk


Specificaties van het schaalmodel:

 • Grootte: diameter van ongeveer 1 meter
 • Er zijn aanknopingspunten met de huidige situatie van het stratenplan
 • Outdoor te installeren
 • Innovatief en duurzaam materiaalgebruik
 • Augmented reality aspect
 • Realiseerbaar


Het Erfgoedplatform Kortrijk heeft een archief van foto’s die kunnen gebruikt worden om het conceptvoorstel op te maken: https://bit.ly/2kgRPU8

Rotary Kortrijk Groeningheen Designregio Kortrijk organiseren samen deze ontwerpoproep. We vragen de indiener om rekening te houden met het volgende:

DEEL 1: open oproep naar ontwerpteams

Deelname
Deze ontwerpoproep is een open oproep naar ontwerpteams bestaande uit jong talent, top-experten in product design, visual artists, 3D artists, …

Details van de oproep
De opdracht bestaat uit het voorstellen van het ontwerpteam dat het ontwerp van het schaalmodel van het verdwenen Kortrijk wenst te maken rekening houdend met de vooropgestelde voorwaarden en een plan van aanpak.

Selectie en vergoeding van de deelnemers
Een professionele jury zal 3 ontwerpteams selecteren uit de ontvangen inzendingen.


Planning

 • 20/09/2019 Verspreiding oproep
 • 12/11/2019 Deadline DEEL 1
 • 15/11//2019 Jury DEEL 1
 • 20/11/2019 Kennisgeving van de 3 geselecteerde ontwerpteams


Randvoorwaarden

 • Het ontwerpteam bestaat uit diverse complementaire expertise, juniors en seniors.
 • Het voorstel bevat een plan van aanpak en timing.
 • Het team bezorgt een projectportfolio met relevante referenties.
 • In DEEL 1 vragen we geen conceptvoorstel van het schaalmodel.


Jury & bekendmaking
De jury bestaat uit twee vertegenwoordigers van Rotary Kortrijk Groeninghe, twee vertegenwoordigers van Designregio Kortrijk, een vertegenwoordiger van de stad Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Gidsenkring Kortrijk. De beslissing van de jury is definitief en er zal niet ingegaan worden op briefwisseling hierover. Het rapport van de jury zal niet bekendgemaakt worden.

De jury kiest de winnaar met inachtneming van de volgende gunningscriteria:

 1. Samenstelling van het ontwerpteam, waar juniors kansen krijgen: 40 punten
 2. Projectportfolio en referenties: 40 punten
 3. Aanpak en timing: 20 punten


Alle deelnemers worden ten laatste op 20/11/2019 gecontacteerd met de beslissing van de jury.


DEEL 2: gesloten oproep naar de in DEEL 1 geselecteerde ontwerpteams

Deelname
Deze ontwerpoproep is een gesloten oproep voor de in DEEL 1 geselecteerde ontwerpteams.

Details van de oproep
De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een schaalmodel van het verdwenen Kortrijk rekening houdend met de vooropgestelde voorwaarden.

Selectie en vergoeding van de deelnemers
Een professionele jury zal 1 conceptvoorstel selecteren uit de ontvangen inzendingen.
De 2 niet-geselecteerde ontwerpteams die een volwaardige deelname kunnen voorleggen, krijgen een forfaitaire vergoeding van €500 incl. BTW ter vergoeding van het geleverde creatieve werk.

Budget
Het geselecteerde ontwerpteam ontvangt een totaalbudget van €2.500 incl. BTW in verschillende schijven.
Dit bedrag dient voor het ontwerpen van de productietekeningen, niet voor het maken van het schaaldmodel.
Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontwerper.
Het geselecteerde ontwerpteam wordt gevraagd om minstens 3x de status van het project voor te leggen en in detail te bespreken met de opdrachtgever, alsook in te staan voor de de productieopvoling.

Planning

 • 15/01/2020 Deadline DEEL 2, daarna jury DEEL 2
 • 31/01/2020 Kennisgeving van het gekozen ontwerp
 • 15/03/2020 Productietekeningen klaar om in productie te gaan
 • Juni 2020 Maquette geïnstalleerd


Randvoorwaarden

 • Het schaalmodel is maakbaar.
 • Het schaalmodel vervult een educatieve rol, vertelt hoe het ooit was, en brengt de kijker in verwondering.
 • Op het openbaar terrein is er vaak geen sociale controle. Het schaalmodel moet daarom vandalismebestendig zijn.
 • Het schaalmodel is bestand tegen diverse weersomstandigheden (zon, regen, vorst, …).
 • Het schaalmodel vraagt weinig tot geen onderhoud en beheer op korte en middellange termijn.
 • Het schaalmodel wordt mogelijks beplaats op verschillende soorten ondergronden in verschillende contexten. Gras of verharding in de stad. Het schaalmodel kan hiermee omgaan.
 • De schaalmodel moet, in overleg met de stadsdiensten, kunnen geplaatst worden op een voor de stad aanvaardbare locatie.
 • De intellectuele rechten van de iconen worden bezit van Rotary Kortrijk Groeninghe. Dit om toe te laten om nog exemplaren bij te laten maken.
 • De ontwerper garandeert dat hij met de ingediende ontwerpen en bijhorende inzendingen geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Designregio Kortrijk en Rotary Kortrijk Groeninghe voor elke schade die uit een dergelijke inbreuk of betwisting zou voortvloeien.


Jury & bekendmaking
De jury bestaat uit twee vertegenwoordigers van Rotary Kortrijk Groeninghe, twee vertegenwoordigers van Designregio Kortrijk, een vertegenwoordiger van de stad Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Gidsenkring Kortrijk. De beslissing van de jury is definitief en er zal niet ingegaan worden op briefwisseling hierover. Het rapport van de jury zal niet bekendgemaakt worden.

De jury kiest de winnaar met inachtneming van de volgende gunningscriteria:

 1. De creativiteit van het concept: 40 punten
 2. Budgetuitwerking: 40 punten
 3. Aanpak en timing: 20 punten


Alle deelnemers worden ten laatste op 31/01/2020 gecontacteerd met de beslissing van de jury.
Bij toekenning van de opdracht, wordt de gegunde offerte ondertekend.


INDIENING EN DEADLINES

Deadline DEEL 1: 12/11/2019 om 12u
Het deelnamedossier bevat:

 • een ingevuld deelnameformulier (mail naar stijn@designregio-kortrijk.be om dit op te vragen)
 • een voorstelling van het ontwerpteam
 • portfolio en referenties
 • planning en timing


Deadline DEEL 2: 15/01/2020 om 12u
Het deelnamedossier bevat:

 • een ingevuld deelnameformulier
 • een beschrijving van het conceptvoorstel en het materiaalgebruik
 • eerste ruwe schetsen van het ontwerp
 • een detaillering van het budget, timing, aanpak productieopvolging


Het ontwerpteam verzekert dat het de opdracht kan realiseren binnen de gestelde eisen en timing.

Het indienen van een deelnamedossier kan op één van de volgende 3 manieren:

 • per email aan stijn@designregio-kortrijk.be
  (de goede ontvangst van de mail dient bevestigd te zijn door de ontvanger)
 • per post aan de hand van een aangetekende zending aan: Designregio Kortrijk vzw, tav Stijn Debaillie, Broelkaai 6, 8500 Kortrijk, België
 • afgifte in het kantoor van Designregio Kortrijk, Designregio Kortrijk vzw, tav Stijn Debaillie, Broelkaai 6, 8500 Kortrijk, België


Aanvaarding
Deelname impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en condities.

Vragen
Voor alle vragen gelieve Stijn Debaillie te contacteren via stijn@designregio-kortrijk.beof 056 51 91 83.

Foto header: forensic-architecture.org