Schermafbeelding 2022 07 15 om 10 50 22

Open Call for Proposals of Artists, Designers & Makers

In 1973 werd het Belgische deel van de snelweg E3, nu E17, voltooid. Intercommunale Leiedal wil die verjaardag in de kijker zetten. Ze duiken in de geschiedenis van de snelweg en onderzoeken de veranderende blik op onze wereld die aangedreven werd door fossiele brandstoffen, alsook nieuwe toekomstbestendige alternatieven. Dit willen ze op een bijzondere manier belichten met een aantal artistieke en landschappelijke interventies vanaf juni tot oktober 2023.

Open oproep

In 1973 werd het Belgische deel van de snelweg E3, nu E17, voltooid. Intercommunale Leiedal, de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, wil die verjaardag in de kijker zetten samen met diverse partners zoals erfgoed zuidwest, wegbeheerder AWV, Designregio Kortrijk en de lokale besturen. We duiken in de geschiedenis van de snelweg en onderzoeken de veranderende blik op onze wereld die aangedreven werd door fossiele brandstoffen. Tegelijk verkennen we nieuwe toekomstbestendige alternatieven. Zo willen we burgers, bedrijven, beleidsmakers en -medewerkers verbinden in een terug- en vooruitblik. We belichten het bedrijvige landschap langs de snelweg op een bijzondere manier met een aantal artistieke en landschappelijke interventies vanaf juni tot oktober 2023. De interventies langs de snelweg kaderen in een breder programma van activiteiten in de zomer.

Deze oproep gaat heel specifiek over de realisatie van een festivalvlag en landschappelijke interventies en schetst het verloop van de procedure.

Bakens in het landschap van hoge kwaliteit

Intercommunale Leiedal stelt een aantal stroken langs de snelweg ter hoogte van bedrijventerreinen voorop waar een artistieke interventie een meerwaarde zou kunnen betekenen. Leiedal stelt projectfiches met informatie over de locaties ter beschikking. Deze locaties zijn suggesties, andere kunnen op voordracht van de kandidaten (met goedkeuring van de eigenaars) toegevoegd worden als alternatief.