Gfdffddgf 1

Living Lab Carpet

Met een jaarlijkse consumptie van 17 mio m² en een levensduur van ongeveer 10 jaar wordt jaarlijks 1,7 mio m² (~1,2k ton) textielvloerbekleding vervangen in België. End-of-Life tapijt wordt doorgaans ingezameld bij het brandbaar materiaal, met een hoge milieu impact en verlies van waardevolle grondstoffen tot gevolg. De kwaliteit van de ingezamelde tapijten is vaak van dien aard dat hergebruik mogelijk is, na herstel of een opknapbeurt – reuse, repair, refurbishing. Het doel van deze Living Lab is de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen vast te leggen.

Verschillende uitdagingen

Om in de tapijtsector de transitie naar een circulaire economie te maken, zijn er heel wat uitdagingen:

- de volledige waardeketen moet betrokken worden. Deze verschilt naargelang verschillende factoren (bv. het type vloerbedekking, de samenstelling van de afvalstroom, regionale verschillen, enz.)

- nood aan een nieuw systeem van inzameling en sortering

- relatie met andere sectoren zoals bouw, kunststoffen

- de talrijke productsoorten uit verschillende grondstoffen, gemaakt in complexe structuren en met talrijke additieven

- de levensduur : afhankelijk van toepassing : lang (residentieel) tot heel kort (eventtapijt)

Resultaten en impact

Met deze Living Lab beogen we volgende resultaten en impact:

− Volledige waardeketen in kaart brengen en de logistieke scenario’s oplijsten (vereiste factoren)

− Geschikt(e) businessmodel(len) identificeren, gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders

− 5 demonstratoren uitwerken voor de volgende mogelijkheden: reuse, repair, refurbishing

− Opleidingsplan uitwerken voor alle actoren in de waardeketen

− Richtlijnen voorbereiden voor ecodesignconcept(en) die reuse, repair en refurbishing faciliteren bij End-of-Life zijn geformuleerd

− Een beduidende potentiële bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling leveren door reductie.

− Aanzet tot UPV binnen de tapijtsector

De startvergadering

De realisatie van een systemische verandering in een dergelijk ecosysteem is een langdurig en uitdagend proces waarvoor de verschillende spelers uit de waardeketen(s) moeten samenwerken. Naast factoren uit de tapijtsector zelf (bedrijven, sectororganisatie, kenniscentrum, opleidingscentrum) zijn ook maatwerkbedrijven, designers, innovators, sociale economie, recyclagebedrijven… betrokken in dit Living Lab.

Op de startvergadering waren alvast alle betrokken partijen uit deze Living Lab aanwezig; Balta, Belysse, Centexbel, Cobot, Designregio Kortrijk, Fedustria, IMOG, Material Mastery en Weerwerk. Tijdens de startmeeting kon uiteraard een kennismakingsronde niet ontbreken, evenals de voorstelling door Centexbel van de verschillende werkpaketten, de te volgen aanpak en doelstellingen die naar voor geschoven worden.

Hihiuhiiu 3