Living Lab Carpet

Met een jaarlijkse consumptie van 17 mio m² en een levensduur van ongeveer 10 jaar wordt jaarlijks 1,7 mio m² (~1,2k ton) textielvloerbekleding vervangen in België. End-of-Life tapijt wordt doorgaans ingezameld bij het brandbaar materiaal, met een hoge milieu impact en verlies van waardevolle grondstoffen tot gevolg. De kwaliteit van de ingezamelde tapijten is vaak van dien aard dat hergebruik mogelijk is, na herstel of een opknapbeurt – reuse, repair, refurbishing. Het doel van deze Living Lab is de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen vast te leggen.

Carpets Newcastle How to use Colourful Carpets in your Home Blog Image
Vlaanderen Circulair liggend

Verschillende uitdagingen

Om in de tapijtsector de transitie naar een circulaire economie te maken, zijn er heel wat uitdagingen:

- de volledige waardeketen moet betrokken worden. Deze verschilt naargelang verschillende factoren (bv. het type vloerbedekking, de samenstelling van de afvalstroom, regionale verschillen, enz.)

- nood aan een nieuw systeem van inzameling en sortering

- relatie met andere sectoren zoals bouw, kunststoffen

- de talrijke productsoorten uit verschillende grondstoffen, gemaakt in complexe structuren en met talrijke additieven

- de levensduur : afhankelijk van toepassing : lang (residentieel) tot heel kort (eventtapijt)

PHOTO 2022 02 25 09 55 00
Hihiuhiiu 3

Resultaten en impact

Met deze Living Lab beogen we volgende resultaten en impact:

− Volledige waardeketen in kaart brengen en de logistieke scenario’s oplijsten (vereiste factoren)

− Geschikt(e) businessmodel(len) identificeren, gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders

− 5 demonstratoren uitwerken voor de volgende mogelijkheden: reuse, repair, refurbishing

− Opleidingsplan uitwerken voor alle actoren in de waardeketen

− Richtlijnen voorbereiden voor ecodesignconcept(en) die reuse, repair en refurbishing faciliteren bij End-of-Life zijn geformuleerd

− Een beduidende potentiële bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling leveren door reductie.

− Aanzet tot UPV binnen de tapijtsector

Sebastien Hylebos LR 2
Vragen? Contacteer Sébastien Hylebos

Emailadres