Lzsb be

Designers in Residence Kortrijk op WONDER

Sinds 2014 nodigt Designregio Kortrijk ieder jaar recent afgestudeerde ontwerpers uit verschillende creatieve disciplines uit voor het Designers in Residence Kortrijk programma. Aan de Designers in Residence 2021 wordt gevraagd om de relatie en betekenis van Stad/Natuur een nieuwe invulling te geven vanuit een betrokkenheid op en interpretatie van de stad Kortrijk en zijn ruimere regio. Kunnen we deze relatie vormgeven als een co-existentie? Kan ze een bijdrage leveren in de omgang met een aantal stedelijke crisissen en uitdagingen? Welke interventies en projecten vloeien voort uit deze interpretatie?

De Stad en de Natuur worden heel vaak als tegengestelden gepresenteerd. De Stad en de Natuur sluiten elkaar als het ware uit. Doorheen de Westerse geschiedenis zien we steeds hoe Natuur enkel in afwezigheid van de Stad voorkomt, zowel in het Hof van Eden als de donkere grimmige bossen. In een tijdperk van vergaande globalisering en verstedelijking kan dit niet anders dan leiden tot het einde van de Natuur. Verschillende auteurs wezen dan ook reeds op de noodzaak van een andere relatie tussen Stad en Natuur, een noodzaak tot co-existentie. Het is vanuit deze noodzaak dat we met Designregio Kortrijk The Future of Urban Nature als thema op tafel leggen voor de Designers in Residence editie 2021.

In het stadscentrum van Kortrijk vinden we verrassend genoeg een hoog percentage aan open ruimte. In vergelijking met typische grootsteden blijkt een aanzienlijk deel van de binnenstad niet bebouwd. Vroegere projecten zoals de Secret Gardens (2009) toonden reeds aan dat deze open ruimte een waardevolle, en zelfs unieke, troef is voor Kortrijk. Door het verbinden van de reeds aanwezige open ruimte zou een netwerk van groene ruimtes kunnen ontstaan waardoor de betekenis van Natuur in de Stad een compleet andere invulling krijgt.