Banner nieuwsbrief open call december 2021 0 75x

Data, het nieuwe goud: Open call voor bedrijven, organisaties en openbare besturen

Binnen het project COM3 worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld op basis van data van bedrijven, organisaties en gemeenten. Er werden reeds 5 co-creatieworkshops met 15 bedrijven georganiseerd waar we samen tot 3 nieuwe concepten gekomen zijn. Nu zijn we op zoek naar jou!


1. Heb je interesse of ben je een expert in energie?

2. Ben je actief in het verhuren of sharen van ruimtes?

3. Of kan je een bijzondere bijdrage leveren op vlak van leftover materiaal en circulariteit?


Kan je ons hierbij helpen? Neem dan contact met ons op en schrijf je in voor onze infosessie op 16 december of 6 januari.

Afgelopen jaar zijn we samen met 15 organisaties en bedrijven aan de slag gegaan om samen in co-creatie nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan onze regio alsook voor de deelnemers van deze sessies.

De rode draad tijdens deze workshops en inspiratiemomenten is Data “het nieuwe goud”.

We brengen verschillende data samen en definiëren nieuwe concepten waar data een bijzondere bijdrage kan leveren.

Tijdens de workshops zijn we tot drie basisconcepten gekomen.

  1. Hoe kunnen we de energieproductie en verbruik op een bedrijventerrein in kaart brengen en zorgen voor de uitwisseling ervan over de perceelgrenzen heen?
  2. Als bedrijf, gemeente, stad of organisatie heb je altijd plaats tekort of plaats teveel. Stel je voor dat we deze niet optimaal gebruikte ruimtes (vergaderruimtes, opslagplaatsen,..) in kaart kunnen brengen via diverse datasets en hiervoor een uitwisselingssysteem opzetten waardoor we een ruimte neutrale regio kunnen worden in de toekomst…
  3. Een grote hoeveelheid materialen wordt in onze regio verwerkt tot nieuwe producten, maar wat met leftover materiaal? Wat voor het ene bedrijf afvalmateriaal is, kan voor de andere onderneming een grondstof zijn. Wat als we nu een nieuwe dienst opzetten die er niet alleen voor zorgt dat deze leftover materialen kunnen uitgewisseld worden maar dat er ook kennisopbouw kan plaatsvinden in combinatie met ontwikkelen van creatief talent?

We stellen je graag de verschillende concepten in detail voor tijdens een infosessie die digitaal doorgaat op 16 december 2021 en 6 januari telkens om 12u.

Deelname aan het project is niet gratis. Betalen hoeft niet, maar we verwachten wel inzet en kennisdeling door elke deelnemende onderneming of organisatie om zo samen tot nieuwe producten en diensten te komen die voor iedereen een meerwaarde creëren.