Circulair Forum

Circulair forum

Het online circulair forum met als centraal thema: afvalvalorisatie en circulaire economie

Voor heel wat organisaties is er de dwingende vraag om te transformeren naar een industrie die duurzamer omgaat met de beschikbare materialen en grondstoffen.

De Circulaire Co-creatie hub (CICO HUB) brengt organisaties en ondernemingen uit de Zuid-West-Vlaamse regio samen rond de thema’s circulaire economie en afvalvalorisatie. Met dit forum gaan we op een interactieve manier de noden , opportuniteiten en bestaande acties rond afvalstromen in kaart brengen en bespreken.

Alle actoren zijn welkom om hun input te delen; productiebedrijven, maatwerkbedrijven, afvalverwerkende bedrijven, dienstverleners, bedrijven actief in deeleconomie, kenniscentra, creatieve ondernemingen,…