Architectuurprijs Kortrijk 1

Architectuurprijs Kortrijk

De Architectuurprijs Kortrijk wil periodiek de kwaliteitsvolle gerealiseerde ruimtelijke projecten van de stad onder de aandacht brengen.

OPEN CALL: In 2022 komen kleinschalige waardevolle erfgoedpanden die een nieuw leven kregen alsook kleinschalige kwalitatieve renovatie- en nieuwbouwprojecten in aanmerking.

Deze prijs wordt uitgereikt door AK (Architectuur Kortrijk) en ABEKO (Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk) in samenwerking met de stad Kortrijk.

AK (vroeger Kortrijk Heritage) reikte reeds drie keer een prijs uit in 2013, 2016 en 2019 en publiceerde twee boeken (10 Kortrijkse fabriekswoningen en Gedurfde stadwoningen in Kortrijk).

ABEKO zet zich sinds 2014 actief in voor het behoud en de herwaardering van waardevol bouwkundig erfgoed in de stad en organiseerde in 2019 een Erfgoedprijs onder de naam ‘het Gulden Pand’.

Architectuurprijs KortrijkSFRST929SFRST644IMG 0021

Wedstrijdreglement

➊ De projecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de stad Kortrijk (Groot-Kortrijk).

Voor 2022 richt de architectuurprijs zich op gebouwen van privépersonen of vennootschappen voor eigen gebruik. De precieze inhoud van de wedstrijd kan wijzigen in de loop van de jaren.

De projecten moeten voorlopig of definitief opgeleverd zijn tussen 1 januari 2013 & 30 mei 2022.

Inschrijving

Zowel eigenaars als architecten kunnen één of meerdere projecten indienen voor 1 juni 2022.

De projecten moeten digitaal ingediend worden via het online inschrijvingsformulier
of het e-mailadres: info@architectuurprijskortrijk.be
(kan via WeTransfer)

De inschrijvingen moeten vergezeld zijn van het inschrijvingsformulier in PDF.