Transregionaal project voor innovatie en bevordering van design - II

Het “Transregional project for innovation and promotion of design-II” heeft de ambitie om van deze regio een model te maken voor kmo’s die concurrentiëler willen worden op nieuwe markten en die dat doel willen bereiken door designmiddelen aan te wenden.

Slimme vuilnisbak
Logo Projets TRIPOD II

Onze belangrijkste uitdagingen zijn:

- De integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen, want design wordt al te vaak herleid tot een esthetisch gegeven,

- Ondernemingen begeleiden bij de valorisatie (ROI) van hun investeringen op het vlak van design,

- De grensoverschrijdende samenwerking en ontmoetingen tussen ondernemingen (en onderzoekers) en designers bevorderen met het oog op hogere waardecreatie,

- Een performante begeleidingsmethodologie op basis van gedeelde middelen ontwikkelen en verspreiden, ook al zijn onze designpraktijken verschillend.

Het project TRIPOD II wil een pertinent en efficiënt antwoord bieden op de eerder gedefinieerde noden, en de grensoverschrijdende uitdagingen met succes het hoofd bieden. Daarom richt het zich op de twee essentiële partijen van elk designproject:

- bedrijven en starters, met name KMO’s met gemiddeld tot groot groeipotentieel

- de designers (freelancers of agentschappen) die met hun expertise en knowhow innovatieve designprojecten opzetten en uitvoeren.

Binnen dit project worden vanuit Designregio Kortrijk locaties in publieke ruimte origineel aangepakt in samenwerking met bedrijven en designers volgens het 5x5-prinecipe en dit binnen de ruime regio Kortrijk.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling tussen expertise en knowhow optimaal te benutten.

Partners: Lille Design (FR, Lead partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Ruches d’entreprises Nord de France (FR), Designregio Kortrijk (VL), Flanders Inshape (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA)

Geassocieerde partners: Université de Mons (WA), Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai – Incubateur APUI (FR)

Het project start op 1 oktober 2016 en loopt tot 30/09/2020.

Het beheer van deze activiteiten vindt plaats in regelmatig overleg met de operatoren van andere projecten binnen de GoToS3 portefeuille.

Dit project wordt gerealiseerd “Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” – Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

Tripod2partners 1
Stijn Debaillie LR 8
Interesse? 
Contacteer Stijn!