COM³ in de Leiedal regio: IMAGINEERING OF DATA

Een regio in digitale transitie.

Naast de gekende economische uitdagingen als continue groei, competitiviteit, verbeteren van kosten-efficiëntie en daar bovenop uitdagingen door Covid-19… hebben KMO’s ook nog eens te maken met maatschappelijke uitdagingen op vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie, deel- en circulaire economie, creatief omgaan met schaarse grondstoffen, participatie van onderuit,… Vele oplossingen voor deze uitdagingen kunnen gevonden in data, via dataverzameling in een data warehouse, dataprocessing en data-analyse door algoritmes op de data los te laten,… Hoor je het nu donderen in Keulen, of zette je reeds stappen om met je eigen data aan de slag te gaan? Leiedal biedt KMO's de kans om in een kosteloos traject van één jaar te stappen begeleid door experts die design en data denken.

In samenwerking met

Com3
Com3 Logo RGB interreg

Met het COM³ project “Imagineering of data” wil Intercommunale Leiedal in samenwerking met Designregio Kortrijk de speerpunten uit het vooropgestelde beleid 20-25 aangrijpen en aan de slag gaan met bedrijven die met data een meerwaarde willen creëren voor hun bedrijf. Eigen data, verrijkt met open data of beschikbare data van andere geïnteresseerde bedrijven om zo tot de ontwikkeling van een innovatief, maatschappelijk en economisch verantwoord product, dienst of proces te komen, waarvan men vooraf het bestaan of zelfs de mogelijkheid ertoe nog niet had kunnen dromen.

Door het samenbrengen van kmo’s uit de regio, gemeenten en relevante organisaties in een proces van co-creatie begeleid door een gekwalificeerd designer willen we een unieke waardevolle community creëren. Door middel van 8 workshops en het betrekken van kwalitatieve data-experten gaan de deelnemende bedrijven over een periode van 2 jaar een gemeenschappelijke uitdaging aan: meerwaarde halen uit de beschikbare data. Via een kwalitatief, begeleid designproces - waar onze regio gerenommeerd voor is - willen we de wildste, meest vooruitstrevende, tot de verbeelding sprekende combinaties en ideeën in realiteit brengen.

Een sleutelelement van deze pilot is de ontwikkeling van een open data platform dat relevante regionale, geografische en statistische informatie integreert. Dit 'data-as-a-service' platform zal verschillende functionaliteiten hebben zoals het capteren van data, datatransformatie, datapublicatie, datavisualisatie en data-analyse. Om potentiële gebruikers van het data platform uit alle mogelijke sectoren te ondersteunen, zal een coaching programma worden ontwikkeld. Regionale deskundige coaches zullen verantwoordelijk zijn voor de bewustmaking en het opbouwen van de competenties van lokale gemeenten en bedrijven met het oog op een effectief gebruik van de gegevens voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Sebastien Hylebos LR 2
Interesse? 
Contacteer Sébastien!