Archief

Ontdek hier een aantal afgeronde projecten van de voorbije 15 jaar.

New voka makers13 WEB 1

Makers

Makers was een blad voor ondernemers die wilden proeven van creativiteit. Er werd een podium gegeven aan ondernemers, producten en diensten uit de regio in de context van productontwikkeling, creativiteit en innovatie. De doelstelling was om regionale ondernemers te informeren over de toegevoegde waarde die productontwikkeling kan bieden.

Met interessante cases die vertellen over regionale ondernemingen die productontwikkeling toepassen, wilden we de lezers van Ondernemers van Voka-West-Vlaanderen sensibiliseren en stimuleren om creatieve vormgeving te implementeren. Aan de hand van een mix van interviews, portretten en verhalen van ondernemingen werd de lezer op een zeer toegankelijke manier geïnformeerd over de wereld van productontwikkeling. Zowel korte artikels als uitgebreide cases hielpen een beeld te scheppen voor de lezer. Verder droegen stijlvolle foto’s, grafieken en ander leuk beeldmateriaal hieraan bij.

In Makers werd ook duidelijk hoe organisaties zoals Designregio Kortrijk, Voka en ook andere partijen kunnen helpen en ondersteunen bij deze implementatie. Deze hands-on katern was dus m.a.w. niet enkel voor de designkenner maar absoluut ook voor het volledige lezerspubliek van Ondernemers.

Makers vond je twee keer per jaar als bijlage bij het blad Ondernemers van Voka West-Vlaanderen.

New voka makers13 WEB 1
Makers 12
Makers 11
Makers 10
Makers 9
Makers 8
Makers 7
Makers 6
Makers 5
Makers 4
Makers 3
Makers 2
Makers 1

SPURT – Jonge ondernemers in de startblokken

In 2016 lanceerde Stad Kortrijk SPEK, een platform om ondernemen bij studenten te stimuleren. De stad kreeg daarvoor de steun van het Europees Fonds voor Regionale samenwerking.
Dat project wordt nu uitgebreid en krijgt ook een nieuwe naam: SPURT.

In 2019 werd SPEK 2 SPURT – Jonge ondernemers in de startblokken, om het ondernemende aanbod in de Kortrijkse regio extra te helpen uitdragen bij jongeren. Het project wordt uitgebreid naar àlle hoger onderwijsinstellingen in Kortrijk. Alle spelers bundelden de krachten om binnen één strategie de braindrain om te zetten in een braingain en nieuwe vormen van ondernemerschap te stimuleren.

Samen met de in Hangar K gevestigde design & innovation group Leap Forward werd in samenwerking met alle stakeholders en de doelgroep de focus van het project bepaald en richtlijnen uitgezet voor de nieuwe branding.

Vervolg op SPEK

SPURT is het vervolg op SPEK dat liep van september 2016 tot en met augustus 2018. Student Platform Entrepreneurship Kortrijk legde de basis voor een samenwerking tussen de hogescholen VIVES en Howest en de universiteiten van Gent en Kortrijk en een aantal jongerenorganisaties. De bedoeling was om in de lessen van de hogescholen het ondernemend zijn te stimuleren. Concreet organiseren de hogescholen en universiteiten events en begeleidende workshops voor studenten die geïnteresseerd zijn in ondernemen.

Ecosysteem schakelt versnelling hoger

"Met SPURT schakelen we nu nog een versnelling hoger. Het project wordt uitgebreid naar alle hoger onderwijsinstellingen in Kortrijk. Dit is een nieuwe en heel belangrijke stap", aldus Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs. "Daarnaast komt er een netwerk van ondernemerscoaches in alle opleidingen die student-ondernemers actief zullen begeleiden.. Alle relevante spelers bundelen de krachten om met één gezamenlijk, complementair en innovatief jaarplan naar buiten te treden, via een visueel digitaal platform.”

Stad Kortrijk trok dit project samen met de onderwijsinstellingen Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Ze gingen daarvoor de samenwerking aan met Designregio Kortrijk, de jongerenradio Quindo maar werkten ook nauw samen met VOKA, Vlaio, Vlajo, Unizo, TUA West en een adviesgroep van jonge ondernemers.

Er werd 682.642 euro vrijgemaakt voor dit project waarvan 44.877 Euro door de stad. Howest en VIVES dragen 48.720 € bij, UGent Campus Kortrijk 20.732 € en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 19.397 €. De stad kon daarvoor rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaams minister van Economie, Hermes en de provincie West-Vlaanderen.

EFRO Vlaanderen droeg € 273.056,50 financiële steun bij, Vlaams minister van Economie (Hermesfonds) € 204.792,50 en de provincie West-Vlaanderen € 22.527.

Logo spurt baseline

Kortrijk Creëert

Kortrijk Creëert wilde het imago van Kortrijk als designregio zichtbaarder te maken, zowel voor inwoners als voor bezoekers. 15 ondernemers en 3 designers maakten van Kortrijk nog meer een stad van creatie en innovatie.

Maak van Kortrijk een stad boordevol creatie en innovatieve producten

Een project voor alle inwoners, winkeliers, horeca-uitbaters, studenten, ondernemers, designers, bezoekers, … die van Kortrijk (nog meer) de stad van creatie en innovatie willen maken.

Natuurlijk zijn we een regio van makers en doeners, maar zie je dit ook voldoende in onze stad? Met “Kortrijk Creëert” willen we onze identiteit nog meer in de verf zetten in het stadsbeeld.

Hoe pakken we het aan?

STAP1: BRAINSTORMEN

In een eerste fase brainstormen we naar ideeën: hoe en waar kunnen we duidelijker ervaar- en zichtbaar maken dat Kortrijk de stad van creatie en innovatie is?

STAP2: CREËREN

Uit de brainstorm kiezen we nadien 3 ideeën die zullen helpen om Kortrijk echt op de kaart te zetten als creatieve maakstad.

Van december 2014 tot februari 2016 werken we, samen met regionale bedrijven en ontwerpers, de 3 ideeën concreet uit.

Natuurlijk is Kortrijk een regio van makers en doeners, maar zie en ervaar je dat ook in de stad? 16 bedrijven, 2 hogescholen en 3 designbureaus gingen in op een uitnodiging van Stad Kortrijk, Designregio Kortrijk enVoka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen om mee te co-creëren in het project ‘Kortrijk Creëert’. Opdracht en doel: van Kortrijk nog meer een stad van innovatie en creatie maken.

Daarbij waren er 3 projectlijnen:
1 ’Creëer een wow-gevoel bij wie de stad binnenkomt.’
2 ‘Creëer een mobiele unit die een tijdelijke functie geeft aan een braakliggend terrein.’
3 ‘Creëer een beleving die het DNA van de regio weerspiegelt.’

In januari 2015 gingen de maandelijkse co-creatiesessies van start. De vele ideeën werden geconcretiseerd in 3 projecten. 10 maanden later zijn de co-creëerders fier om tijdens de Week van het Ontwerpen hun prototypes voor te stellen aan het grote publiek. Tegelijk verzamelen ze feedback.

Co-creëerders: De Eenhoorn Wielsbeke, FFF Design Kortrijk, Howest Kortrijk, Outdoor Wood Concepts Avelgem, Q-Lite Kortrijk, Verilin Kortrijk, A3 Ontwerpbureau Kortrijk, Allaert Aluminium Harelbeke, Beltrami Harelbeke, Group De Keyzer Menen, Viva Sara Kortrijk, Unilin Panels Izegem, Vives Kortrijk, Abka (Ergodome) Kortrijk, Fotorama Wevelgem, Het Salon by Marcel Kint Kortrijk, Monavisa Roeselare en Saey Home & Garden Kortrijk.

Coördinerende designbureaus: Pilipili Productontwerp Kortrijk, TEN Group Kortrijk en CREAX Kortrijk Met dank aan: Verlimas Wevelgem, Clem Kortrijk, Halte R Kortrijk en Multiprox Aalst

STAP3: SHOWTIME!

Vanaf maart 2016 zijn de finale resultaten van onze brainstorm- en creatie-oefeningen actief zichtbaar in het stadsbeeld.

Dit project maakte deel uit van “TAK27”, een samenwerking tussen de steden Tienen, Aalst en Kortrijk met als doelstelling om zich meer te profileren, respectievelijk als ‘stad die innoveert in de voeding van morgen’, ‘hotspot voor zorg’ en ‘stad van creatie en innovatie’. In de 3 steden werden 3 opportuniteiten uitgewerkt aan de hand van 3 designtechnieken. Doel van het project was een sterker imago te creëren. Het project focuste zich sterk op de samenwerking met bedrijven. Het project werd ondersteund door het Agentschap Ondernemen.

In Kortrijk gebeurden op initiatief van het stadsbestuur al heel wat acties om Kortrijk als ‘maak’stad en stad van innovatie en creatie op de kaart te zetten. Voorbeelden daarvan zijn de Biënnale Interieur, de Hogeschool West-Vlaanderen en de UGent Campus Kortrijk met de bachelor- en masteropleidingen industrieel design, de Week van het Ontwerpen, de realisatie van betekenisvolle openbare gebouwen en kwalitatieve publieke ruimtes. Niettegenstaande de duidelijk aanwezige DNA en de inspanningen van de stad, blijft het moeilijk om deze identiteit in het stadsbeeld duidelijk ervaarbaar te maken. Het project TAK27 biedt de stad de unieke mogelijkheid om samen met bedrijven en de bevolking en via heel concrete en zichtbare acties zich te profileren als stad van innovatie en creatie.

Kortrijk creeert

De resultaten van het project werden voor de eerste maal voorgesteld aan het publiek tijdens INTERIEUR 2016 met het concept UNDER THE BRIDGE.

De monumentale K is een blikvanger in de stad. Naar aanleiding van Interieur 2016 kreeg het beeld een sensationeel jasje met prenten van de internationaal gerenommeerde West-Vlaamse illustrator Carll Cneut. De illustraties komen uit twee prentenboeken die verschenen bij uitgeverij De Eenhoorn uit Wielsbeke.

De K-TOTEM krijgt na Interieur een vaste plaats in de stad. De bekleding van het beeld zal wisselen en zal telkens het resultaat zijn van een samenwerking tussen een bedrijf en een designer.


50 kunststof bouwsteenmodules staan ter beschikking van de stadsdiensten en kunnen in gebruik genomen worden als zitbanken, bloembakken, omheiningen . De modules zijn ook op zichzelf aanpasbaar. Zo kunnen ze gevuld worden met water of kan men er verlichting in plaatsen. Op die manier wordt een terrein in no time omgetoverd tot een speeltuin, een voetbalpleintje, een kiosk,… of zoals in de periode van Interieur tot een hippe pop up bar. De bouwstenen zijn snel te monteren, gemakkelijk in onderhoud en 100% recycleerbaar.

Laat de bewoners zelf beslissen wat in Kortrijk de moeite waard is om te ontdekken, bezoeken, beleven,…

Sinds september kunnen de Kortrijkzanen via een enquête in de stadskrant hun tips voor een bezoek en verblijf in Kortrijk kenbaar maken. De must sees en de hotspots worden zichtbaar op een stadskaart op www.kortrijk.be/fijnsteplekje.