DRK x Ugent Circular economy campagnebeeld

Workshop Co-creating Circular Values

In de meeste Vlaamse maakbedrijven worden producten met de grootste zorg gemaakt, met veel liefde verkocht en wordt een stevige portie klantenservice aangeboden. Wat de klant vervolgens met het product doet, hoe het product afgedankt wordt en wat er origineel nodig was om componenten te fabriceren, is veel minder geweten. Deze bedrijven zijn zich er van bewust dat ze momenteel gebruik maken van een niet duurzaam lineair business model. Ze willen graag overschakelen naar een circulair model maar weten niet altijd waar te beginnen. UGent design.nexus en Designregio Kortrijk helpen graag een handje bij deze transitie. Samen rollen ze de workshops “Co-creating circular values” uit om de verschillende opportuniteiten bloot te leggen waar de bedrijven een verschil kunnen maken.

1 DX 3019

De ontwikkeling van een workshop met bijhorende tools.

Wie aan circulaire economie denkt, komt vaak met oplossingen om afval te vermijden, te verminderen of te hergebruiken. Deze technische oplossingen zijn belangrijk, maar nog belangrijker is de “mindset” van het bedrijf. Wat is hun drijfveer en hoe hoog staat duurzaamheid op de agenda? Het zal ook belangrijk zijn om de business modellen aan te passen aan deze drijfveren.

In de workshop "Co-creating circular values" krijgen de bedrijven een inzicht in de algemene werking van de circulaire economie. De startvraag is waar het bedrijf zich momenteel situeert op vlak van circulariteit. Vervolgens tekenen de bedrijven het volledige productproces uit van één van hun eigen producten aan de hand van een set templates en magneten ontwikkeld door design.nexus. Het productproces omvat alle stappen, van ontginning van grondstoffen tot afdanking van het product door de klant. De opportuniteiten tot circulariteit worden geïdentificeerd en er worden prioriteiten gesteld voor de volgende stappen om de circulaire strategieën te implementeren.

Enkele pioniers testten de workshop al uit.

Een van de bedrijven die de workshop kwamen uittesten, is Verimpex. Zij willen volledig circulair zijn tegen 2023. Ze gingen in de workshop aan de slag met enerzijds al een zeer circulair product namelijk hun vloermatten gemaakt uit oude vliegtuigbanden en anderzijds een product waar er nog veel circulaire innovatie mogelijk is.

Met onze eigen kennis en ervaring hebben wij al veel zaken aangepakt, maar voor sommige zaken is toch meer externe expertise en hulp nodig.

Bruno D’Hondt van Verimpex

Een casestudie of circulair ontwerp ontwikkelen voor jouw bedrijf?

In de workshop “Co-creating circular values” worden de eerste krijtlijnen uitgezet voor een plan van aanpak. De onderzoekers van design.nexus (UGent Campus Kortrijk) willen hier een stap verder in gaan en KMO’s begeleiden in hun effectieve transitie. Daarvoor is momenteel een TETRA-project in de maak met volgende opties voor bedrijven:

  • een inleiding in circulaire ontwerptools en -methoden;
  • een gedetailleerde analyse van alle bestaande kansen binnen het specifieke bedrijf en de specifieke regio;
  • een casestudie opstarten samen met het bedrijf (van product naar product-service-systeem) die kan dienen als eerste stap naar de transitie naar een circulaire economie;
  • netwerkopportuniteiten creëren voor Vlaamse bedrijven om mogelijke strategische allianties rond duurzaamheid mee te vormen.

Interesse in een uitgebreider proces via een TETRA-project? Contacteer design.nexus@ugent.be en ontvang een uitnodiging voor de ontbijtsessie op 11 januari 2022 van 9.00 tot 11.00 uur voor meer informatie over deelname aan het project.