We Creative Community 1e editie

We.Creative.Community 1e editie

Ruim 60 creatives van diverse pluimage verzamelden op de eerste “We.Creative.Community” op 14 mei 2019 voor creativiteit en ontwerpgericht denken in de manier waarop we wonen, werken, leven, onderwijzen, aan (publieke) dienstverlening doen, …

De eerste editie ging letterlijk over ‘bouwen’. Peter Garré van vastgoedconsultancybedrijf Bopro beet de spits af. Bouwen aan een betere wereld is de missie van Bopro. Hij is dan ook medeoprichter van The Shift, een coalitie van 400 verschillende bedrijven en organisaties voor duurzame verandering. Aan de hand van 2 cases, de Blue Gate in Antwerpen en het Vandemoortele Food Experience Centre in Gent, licht hij zijn ondernemersvisie toe.

Blue Gate is als klimaatneutraal bedrijventerrrein ‘sustainable development goal’-pionier in de periferie van de stad Antwerpen en ziet dit als een concurrentieel voordeel. Het Vandemoortele Food Experience Centre wil dat het gebouw past in de strategie van de onderneming nl. meer beleving bij medewerkers en leveranciers van Vandemoortele. Het gebouw is aangepast aan een volledig change project. Via design processen willen ze gezonde voeding ontwikkelen.
Belangrijk in bouwproces voor Bopro is:

  • participatieve dialoog: hoe en wanneer burgers betrekken?
  • circulair bouwen als uitgangspunt: materiaal en reststromen circulair recycleren door o.a. te werken met restwarmte
  • kwaliteit beogen op lange termijn: hierbij worden internationale standaarden gevolgd van duurzaam bouwen (GRI-standaarden van de Verenigde Naties voor duurzame verslaggeving)
  • een eco-effectieve economie

Bopro ziet zichzelf als duurzaamheidsregisseur en de bewaker van het Trias Energetica principe: beperken van energieverbruik, gebruik van duurzame energiebronnen, efficiënt gebruik maken van eindige energiebronnen. Ze begeleiden kortom future proof bouwprojecten binnen een internationale context.

Pieter Verfaillie, zaakvoerder van bow architecten, focust met zijn architectenbureau uit Roeselare op het herbestemmen van oude terreinen en grote verlaten sites. De projecten van Bopro bregen hem aan het dromen. Bow wil architect zijn voor iedereen die gaat voor vernieuwing in wonen, werken, ondernemen, onderwijzen en verplaatsen. Zo verbeeldt hij zich mini-gemeenschappen met een gedeeld zwembad, een gedeeld tennisveld, … met meer publieke private ruimte. Bow ontwerpt op die manier mee de mindshift naar hoe we wonen, werken, ons bewegen.

Meteen ook een vraag die de schepen voor stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening aan het publiek stelde: hoe kunnen we een meer stedelijke mentaliteit in de regio bereiken? Hoe kunnen we meer van elkaar leren en weten? En tot slot vroeg hij aan het publiek hoe deze community van gedachten kan wisselen over hoe we de regio aantrekkelijker kunnen maken om te wonen en te werken?

Designregio kon zich geen betere afsluiter wensen van haar eerste evenement dat een brede community wil warm maken rond design en creativiteit om in partnerschap te werken aan verandering en verbetering van onze huidige en toekomstige leefwereld. Iedereen welkom op de volgende We.Creative.Community op 24 september 2019.