20220721 174019

UNESCO Creative Cities Network Annual Conference in Santos

Stijn trok in juli naar Santos (Brazilië) voor de Annual Conference van het UNESCO Creative Cities Network.

IMG 20220721 WA0010

Kortrijk maakt sinds 2017 deel uit van het UNESCO Creative Cities Netwerk. In totaal zetten 295 creativiteit in om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. Eind juli kwamen vertegenwoordigers van ongeveer 150 steden samen in Santos (Brazilië) om elkaar na 3 jaar opnieuw fysiek te ontmoeten en elkaar te inspireren met methodieken en projecten. Het was het uitgelezen moment om ook een aantal nieuwe steden die in 2019 en 2021 toetraden tot het netwerk, te ontmoeten.

De burgemeester van Santos, Rogério Santos (ja, met dezelfde naam als de stad!), heeft het helemaal juist verwoord: “There are no ready cities.”. Overal is er nog veel werk aan de winkel. Het was dan ook heel aanstekelijk om goeie voorbeelden te zien van hoe creativiteit wordt ingezet om inclusieve steden te maken, op maat van mensen. In het netwerk draait het dus niet om creativiteit voor de creativiteit, maar wel om met creativiteit de hefboom te maken voor een meer inclusieve samenleving.

In Norrköping (muziekstad, Zweden) gebruiken ze muziek om LGBT+ communities te versterken en het topic bespreekbaar te maken. In Alba (gastronomiestad, Italië) krijgen kinderen workshops van chefs over hoe de moestuin werkt. Łódź (filmstad, Polen) ontwikkelde een aanbestedingsmethodiek om de ecologische voetafdruk van filmmaken te verminderen, want blijkbaar heeft 1 filmdraaidag dezelfde impact als een transatlantische vlucht. In Milaan (literatuurstad, Italië) zetten ze VR-workshops op voor kinderen om hun bereidheid tot lezen te verhogen. In Viborg (mediastad, Denemarken) stimuleren ze dan weer kinderen om te blijven tekenen omdat dit de creativiteit en verbeelding helpt. In Istanbul (designstad, Turkije) herwaardeert een verloederde woonwijk met integratie van een museum, bar, restaurant, theater hall tot een inclusieve buurt.

IMG 20220719 WA005420220718 104955

Uiteraard positioneerden we ook Kortrijk als een stad die ferm investeert in creativiteit en innovatie. Met sterke projectcases van de Kiosk, de Circulaire Co-creatie Hub en de Public Space Design Guide toonden we dat we ook heel wat te bieden hebben.

Nu we weer kunnen reizen, kan de kennisoverdracht tussen de steden weer vlotter verlopen. Die uitwisseling van expertise is belangrijk om return te creëren op de vele tijd die we investeren in dit netwerk. Maar het doet ons ook nadenken over de milieu-impact van dergelijke events. Dit is in ieder geval een grote uitdaging voor wereldwijde netwerken. Hoe vinden we elkaar zo efficiënt mogelijk, met zo een laag mogelijke ecologische voetafdruk? Als veerkrachtige designsteden vinden we daar zeker en vast een goed antwoord op!

Met dank aan de Vlaamse UNESCO Commissie voor de financiële steun.