Ugentdrk

UGent campus Kortrijk en Designregio Kortrijk begeleiden KMO's op zoek naar efficiëntere assemblage

Voor kmo’s met een groot aanbod aan handmatig geassembleerde producten is efficiëntie de grote uitdaging. Om zulke kmo’s te helpen, slaan de onderzoeksgroep design.nexus aan de UGent Campus Kortrijk en Designregio Kortrijk de handen in elkaar. Bedrijven die dat willen, kunnen instappen in een project of workshop om de assemblage van hun producten efficiënter te laten verlopen.

“Van zodra het terug mag, moeten we nog eens pinten gaan pakken!” Het virtuele weerzien tussen Davy Parmentier van onderzoeksgroep design.nexus en Dominiek Callewier van Designregio Kortrijk bewijst dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking. Die is niet alleen aangenaam, maar hoogst noodzakelijk.
Dominiek: "Zonder dit soort samenwerkingen is er geen industrie 4.0." Davy: "Als wij aan de UGent toegepast onderzoek willen doen, kunnen we niet anders dan de bedrijfscontext meenemen. Waar zijn we anders mee bezig?"

Hoe die samenwerking er concreet uitziet voor een bedrijf? Via een technologietransferproject of TETRA-project word je twee jaar lang stapsgewijs begeleid. Een team van design.nexus analyseert de specifieke noden van het bedrijf en kijkt wat er geoptimaliseerd kan worden aan het ontwerp in functie van het assemblageproces. Op termijn wordt ook een kort traject gelanceerd, dat zal bestaan uit inspirerende workshops. Daarin wordt de theorie aangereikt en toegelicht aan de hand van eerder uitgevoerde voorbeeldcases. Met die kennis kunnen bedrijven vervolgens zelfstandig aan de slag.

Operators niet overladen met instructies

De drijvende kracht achter deze projecten is Davy Parmentier. Hij merkte tijdens zijn 8 jaar als productontwikkelaar bij AVC de nood om het aantal instructies voor operators te beperken.

Davy: “Producten worden steeds complexer. Assemblage-operators zijn daardoor steeds hoger geschoolde profielen, die motivatie halen uit autonoom oplossingen vinden eerder dan uit ingewikkelde instructies volgen. Een product dat intuïtief kan samengesteld worden, bevordert de efficiëntie én het welzijn van de operator. Maar er wordt vaak pas in de productiefase rekening gehouden met de assemblage, terwijl dat beter al van bij de productontwikkeling gebeurt.”

Studenten werken op eerste case bij Delta Light

Het inzicht van Davy mondde uit in een doctoraat aan de UGent Campus Kortrijk, binnen de onderzoeksgroep design.nexus. Hij liet de theorie meteen toepassen via een studentenproject bij het regionale bedrijf Delta Light, gespecialiseerd in lichtarmaturen. Davy: “De opleiding Industrieel Ontwerpen aan Campus Kortrijk is zeer praktijkgericht, wij willen echt een bijdrage leveren aan de bedrijfswereld. Onze studenten zijn nog onbevangen, hun frisse kijk kan nieuwe inzichten opleveren voor de industrie.”

“Bij Delta Light analyseerden de studenten het assemblageproces, de gebruikte tools en het product zelf. Ze formuleerden aanbevelingen tot optimalisaties, zoals de volgorde van assembleren aanpassen, de juiste tools aanreiken of binnen handbereik leggen, het toevoegen van een icoon dat de verbinding tussen twee componenten duidelijk maakt, of het samenvoegen van componenten.”

Zoals Delta Light volgen er binnenkort nog een aantal projecten. Er is nu al interesse van heel wat bedrijven uit de regio, zowel binnen de bouw- en agro-industrie als in de decoratie- en toeleveringssector.

Noodzakelijke kruisbestuiving

Designregio Kortrijk stapt mee in het verhaal als bruggenbouwer tussen onderzoek en industrie. Voorzitter Dominiek Callewier: “De toekomst is aan de netwerkeconomie: door ieders kennis en talenten samen te brengen, kan je meer bereiken dan apart. Designregio Kortrijk (het samenwerkingsverband van Voka West-Vlaanderen, Stad Kortrijk, Intercommunale Leiedal, Biënnale Interieur en Howest) bundelt de krachten van de overheid, de academische en ondernemende wereld in de regio. Zeker voor de maakindustrie is die kruisbestuiving noodzakelijk.”

“Zuid-West-Vlaanderen is een streek van probleemoplossende, creatieve doeners. Zo is de regio Kortrijk sinds 2017 erkend als een UNESCO Creative City. Designregio Kortrijk heeft sinds haar ontstaan in 2005 heel wat expertise opgebouwd om de maakindustrie te matchen met design thinking experten. Veel kmo’s zetten hier volop op in, maar hebben vaak niet de middelen voor grootschalig onderzoek. Designregio Kortrijk en UGent Campus Kortrijk gaan daarom samenwerken. Door onze nabijheid bij de creatieve industrie zullen bedrijven nog efficiënter nieuwe inzichten kunnen vergaren,” aldus Dominiek Callewier.


Samenwerken?

Bedrijven die interesse hebben om samen te werken met de onderzoeksgroep design.nexus, kunnen contact opnemen met Jan.Detand@UGent.be.