041522 Pop in store Boutique4 WEB 30

Tweede editie Pop in Store gelanceerd !

Van 15 april en 15 juli 2022 vind je in zes Kortrijkse handelszaken de vernieuwende ontwerpen van zes designers uit Noord-Frankrijk en Wallonië. Ze krijgen op die manier de kans om hun ontwerpen onder de aandacht te brengen van een breder en nieuw publiek.
Het initiatief kadert binnen de tweede editie van het grensoverschrijdende project Pop in Store, geïnitieerd door Designregio Kortrijk, met de steun van de stad Kortrijk.

Met het Interreg-project POP IN STORE biedt Designregio Kortrijk aan Vlaamse, Waalse en Noord-Franse ontwerpers tijdelijke verkooppunten in Bergen, Doornik, Kortrijk en de Europese metropool Rijsel. Het kan gaan om een stand op een designmarkt of -beurs, een pop up-shop of een corner in een bestaande winkel. Het project krijgt sinds het najaar van 2021 de nodige weerklank: Noord-Franse en Waalse designers toonden toen al hun kunnen in Kortrijkse winkels en ook Kortrijkse ontwerpers hebben de mogelijkheid om hun producten te stallen in winkels of designmarkten in Rijsel, Doornik of Bergen.

Na een nieuwe oproep wordt vandaag het tweede deel van het Kortrijkse luik van POP IN STORE gelanceerd. Zeven nieuwe Noord-Franse en Waalse designers gaan een samenwerking aan met zeven Kortrijkse handelszaken. Concreet koppelt Designregio Kortrijk volgende zaken aan elkaar:

Popinstore1041522 Pop in store Boutique1 WEB 10041522 Pop in store Boutique4 WEB 30041522 Pop in store Boutique2 WEB 27

Met dit project gaat Designregio Kortrijk verder in het koppelen van beloftevolle designers aan een breder publiek. Ook Kortrijkse designers kunnen nog steeds hun interesse laten blijken om over de taalgrens heen hun kunnen te tonen.

POP IN STORE kadert zich binnen het DESIGN IN project, een concreet resultaat van het lidmaatschap van de stad en regio Kortrijk aan het UNESCO Creative Cities Network. Dit project moedigt de samenwerking tussen handelaars in stadscentra en professionele designers aan. Het project wordt uitgevoerd door Designregio Kortrijk en gefinancierd door de stad Kortrijk en het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen programma.

041522 Pop in store Boutique2 WEB 21041522 Pop in store Boutique2 WEB 26
Design In POP IN STORE derived Interreg logo RGB 1