Designers in Residence

Projectoproep - Design en voedingsmiddelenindustrie

Zko’s of kmo’s in Hauts-de-France, Wallonië of West-Vlaanderen, heb je voor nu of voor de toekomst in de voedingsmiddelenindustrie een ontwikkelingsproject voor een product of een service?

Het Europese TRIPOD-programma (France-Wallonie-Vlaanderen Interreg-project voor grensoverschrijdende samenwerking), in samenwerking met de CERTIA Interface, helpt je daarbij!


ONZE OPLOSSINGEN OM UW PROJECT TE CONCRETISEREN

— een Designdiagnose om de uitdagingen van uw project te analyseren en te meten
— een begeleidingstraject: aanbevelingen van adviseurs uit de drie regio’s, contact met verschillende designers, hulp bij het opstellen van het bestek en de raadpleging van designers, opleidingen, financiële hulp (indien u in aanmerking komt), follow-up van het project en valorisatie van de resultaten.
— methodologische ondersteuning van de CERTIA Interface.
De aanpak is gratis voor de onderneming (wordt ten laste genomen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met de-minimisverklaring, en door onze medefinanciers).

AARD VAN DE MOGELIJKE PROJECTEN

Innovation packaging, gammaverbetering of -uitbreiding, herontwerp, ecoconceptie, materiaal¬innovatie, nieuwe verwante dienst, ...

STEL JE NU KANDIDAAT EN VUL HET ONLINE FORMULIER IN MIJN KANDIDATUUR INDIENEN

De projecten worden onderzocht zodra ze ingediend zijn.

EINDE VAN DE ACTIE: 28 JUNI 2019
De partners van het TRIPOD-programma en de CERTIA Interface:
— behouden zich het recht voor om de ingediende projecten te kiezen, en verbinden zich er in voorkomend geval toe om de kandidaten naar de gepaste voorzieningen te verwijzen;
— verbinden zich ertoe om de ingediende projecten vertrouwelijk te behandelen

In partnership met CERTIA Interface