WONDER 2023 PREVIEW 10 Jonas Verbeke LR 9

Oproep “Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks”

Designregio Kortrijk en Fedustria organiseren samen de Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks. De talks geven de kans aan Belgische textielbedrijven en designers om een innovatieve case te pitchen aan de Italiaanse textielsector in een uniek, op maat gemaakt decor van Belgisch textiel.

Aanleiding

Fedustria zet meer en meer in op nieuwe trends gezien de Belgischetextielbedrijven heel wat uitdagingen ervaren: de vraag voor alternatieve materialen (vb. hennep), de zoektocht naar circulair werken, de nood voor outdoor toepassingen, etc. In de gesprekken vorig jaar tijdens het bezoek van Fedustria aan de beurs Proposte in Como, en ook uit de gesprekken van Designregio Kortrijk (DRK) en Como, beide steden erkend door het UNESCO Creative Cities Network (resp. design en folk arts & crafts), maken we dezelfde vaststellingen bij Noord-Italiaanse textielbedrijven.

Toch zien we ook lichtpuntjes van innovatie bij de Belgische textielindustrie, bijvoorbeeld experimenten met hennep als alternatief voor vlas. Maar deze voorbeelden blijven dus gering.

Doelstellingen

De “Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks” zetten innovaties uit de Belgische textielindustrie in de spotlight in één van ‘s werelds meest vermaarde textielregio’s: Como, Noord-Italië.

 • We wensen een open mindset te genereren bij textielproducenten;
 • We wensen exposure te geven aan textielexperimenten van bestaande materialen en producten;
 • We zetten Belgische textielbedrijven als creatief en innovatief op de wereldkaart;
 • We trekken jong beloftevol creatief talent aan naar onze textielsector.

Partners

Om de Belgische textielbedrijven internationaal positief te positioneren en hen tegelijkertijd te inspireren in hun innovatiezoektocht, slaan Designregio Kortrijk (DRK), Fedustria, Como Creative City of Crafts & Folk Arts en Camera di Commercio Como-Lecco graag de handen in elkaar.

Fedustria heeft het netwerk van textielbedrijven. DRK heeft het netwerk van designers, en het coördineren van projecten waarin bedrijven en ontwerpers samenwerken en zichzelf internationaal positief positioneren als innovatieleiders. (o.a. in Litouwen, Spanje). Como Creative City en Camera di Commercio Como-Lecco hebben het netwerk van Italiaanse textielbedrijven en -ontwerpers, en kennen de Noord-Italiaanse textielagenda van events en happenings.

Aanpak

In het najaar van 2024 wensen we met de Belgische textielindustrie positief uit te pakken op 2 events mét Belgische best practices en een creatieve installatie, nationaal op het WONDER Creativity Festival in oktober in Kortrijk, en internationaal op de Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks in november in Como.

Heb jij als Belgisch textielbedrijf interesse om hieraan deel te nemen? Op 1 mei 2024 openen we de oproep naar Belgische textielbedrijven om materialen ter beschikking te stellen om daarmee een creatieve installatie te ontwerpen en de bouwen. De materialen zijn bij voorkeur reststromen.

DRK zal deze materialen matchen met een textielontwerper die hiermee een creatieve installatie zal bouwen.

Circulariteit wordt een belangrijk thema bij de ontwikkeling van deze creatieve installatie: de installatie maakt gebruik van bestaande materialen of restafval of is recycleerbaar. De installatie zal ook modulair en hermonteerbaar zijn voor op andere locaties en events. Deze positieve, innovatieve en internationale exposure kan zo op termijn leiden tot meer innovatie bij onze Belgische textielbedrijven en zo België als innovatieve regio op de wereldkaart zetten.

Deze installatie zullen we aan het grote publiek tonen:

 • op het WONDER Creativity Festival eind oktober-begin november in Kortrijk;
 • op een textiel event in november in Como.

Fedustria is partners van het WONDER Creativity Festival en zal de Belgische textielindustrie in de kijker zetten aan de meer dan 11.000 bezoekers op een unieke locatie in de Kortijkse binnenstad.

In Como organiseren we in november de Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks, met Belgische en Italiaanse textielbedrijven en -ontwerpers. Zo stimuleren we internationale netwerking en zetten we Belgisch textiel positief in de kijker. Op dit event laten we ook een Belgische textielondernemer en -ontwerper pitchen over innovatieve best practices.

We streven naar restmaterialen van max. 2 bedrijven. De selectie zal gebeuren door DRK en Fedustria. Daartoe nemen we de volgende criteria in acht: beschikbaarheid van het materiaal, werkbaarheid van het materiaal, complementariteit van de materialen. Op basis van de geselecteerde materialen, matcht DRK jullie met een textieldesigner.

Timeline

 • 01/05/2024 Oproep open
 • 15/06/2024 Sluiten van de oproep
 • Juni Selectie van de textielbedrijven
 • Juni-juli Matching met designer
 • Augustus-september Bouw van de creatieve installatie
 • Oktober Presentatie in Kortrijk op WONDER Creativity Festival
 • November Presentatie in Como met de Belgian Italian Textile Design Drinks & Talks

Wens je deel te nemen?

Laat dan je interesse blijken aan Daphne Renier en Stijn Debaillie.

Budget

Dankzij de steun van de Federale Overheid, kunnen we de volgende zaken aanbieden:

 • kost van de designers voor het ontwerpen en bouwen van de creatieve installatie,
 • communicatie over de voortgang en het resultaat van de samenwerkingen,
 • shipping van de installatie naar Italië en terug,
 • travelkosten van de deelnemende textielbedrijven en -ontwerper in Como

De deelname voor de textielbedrijven in dit project is dus gratis. We vragen wel graag de volgende engagementen:

 • ter beschikking stellen van materialen en/of reststromen,
 • tijd om in overleg te gaan met de designer,
 • tijd om mee te reizen naar Como in november om er te pitchen aan de Noord-Italiaanse textielindustrie,
 • communicatie het project in jullie netwerken.

Contactgegevens

Stijn Debaillie, Coördinator Designregio Kortrijk, stijn@designregio-kortrijk.be, +32 474 93 02 95

Daphne Renier, Productmanager Fedustria, daphne.renier@fedustria.be, +32 496 27 97 37N

Nadien

We zien dit project als een opportuniteit om de innovatie-uitdagingen van de Belgische textielindustrie te begrijpen en in kaart brengen waarop we de verenigde krachten in expertise en creatief netwerk van Fedustria en Designregio Kortrijk kunnen inzetten. Daartoe zetten we een volgende rondetafel op in december 2024.

WONDER 2023 PREVIEW 10 Jonas Verbeke LR 9

Foto: Atelier Leda, foto door Jonas Verbeke

Logos