Schermafbeelding 2024 03 07 om 12 08 03

OPEN CALL Designers in Residence Kortrijk 2024

DESIGNREGIO Kortrijk en Design Fest Gent slaan de handen in elkaar en nodigen je uit om deel te nemen aan Designers in Residence Kortrijk 2024, met het thema "All the Small Things".

Landscape 1920x1080

Het residentieprogramma loopt van maandag 2 september tot vrijdag 29 november.

Gedurende deze periode worden de drie Designers in Residence geïnspireerd door een fascinerende community in Kortrijk & Gent en worden uitgedaagd tot experiment, onderzoek, kennisuitwisseling en verbeelding.

Je maakt contextueel werk en neemt deel aan inspirerende excursies en gesprekken.

Thema: “All the Small Things”

De editie van Design Fest Gent 2025 wil specifiek de focus leggen op de ‘kleine dingen’ en het belang ervan in het creëren van een duurzame toekomst.

Deze kleine dingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op materiaalgebruik, energieverbruik, efficiëntie, recycling, gebruiksvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid. Door aandacht te schenken aan deze kleine details en ze te integreren in het ontwerpproces, wint de ontwerper niet enkel aan capaciteit en creativiteit om snel in te spelen op actuele vragen en problemen maar kan er ook een positieve bijdrage geleverd worden aan het grotere geheel van duurzaamheid en een toekomstgericht perspectief.

In de zoektocht naar duurzame designoplossingen voor de toekomst worden tijdens deze editie de mogelijke relaties en synergieën tussen low-tech en high-tech design nader onderzocht. Low-tech en high-tech zijn geen tegenstellingen, maar eerder een spectrum waarbij verschillende technologieën elkaar aanvullen; in termen van schaal, waarbij de grootte en omvang van een technologisch systeem centraal staan maar ook in termen van hun verstandhouding. Door low-tech en high-tech te combineren, kunnen synergieën ontstaan waarbij de sterke punten van beide benaderingen worden benut.

"All the Small Things" focust op vier verweven onderdelen:

 • Small structures
  Small Structures gaat over de implementatie van low-tech strategieën om verschillende positieve richtingen te onderzoeken voor een toekomst met een betere levenskwaliteit en minder globale afhankelijkheid. Kleinere schalen bieden het voordeel dat ze door gemeenschappen en individuen op verschillende manieren eenvoudiger eigen gemaakt kunnen worden en dat ze de diversiteit binnen de gemeenschap bevorderen. Deze designoplossingen en -praktijken organiseren zich rondom kleine structuren om zo ook een (regionaal) tegenwicht bieden aan de big tech.
 • Small/humble origins
  Vormen van regeneratief design grijpen terug naar vernaculaire strategieën zoals permacultuur voor het vormgeven van designoplossingen. Low-tech vertrekt vanuit een kritische houding ten opzichte van technologie en zijn relatie tot het “nieuwe” maar tevens ook in termen van intelligentie. Kleine organismen, structuren en informatie geven tegenwicht aan de big data die algoritmes in hun beslissingsmechanismen voeden. Door bijvoorbeeld terug te grijpen naar zintuiglijke “oer technologieën" zoals reuk, smaak en zicht, en ook een stem te geven aan niet-menselijke actoren, komt het individu weer centraal te staan in een wereld gedomineerd door technologie.
 • Small problems/threads
  Urgente vraagstukken op grote schaal, zoals klimaatverandering, migratie, gezondheid en economie, lijken vaak onoverkomelijk en abstract. Om hiermee om te gaan, is er behoefte aan hanteerbare narratieven die mensen in staat stellen om actie te ondernemen. Het bekijken van deze problemen op een kleinere, relateerbare schaal en het focussen op individuele ervaringen kan helpen om gevoelens van vervreemding en onverschilligheid tegen te gaan en mensen in staat te stellen te (re)ageren.
 • Small disruptions
  Het festival stimuleert of maakt ruimte voor het kenbaar maken van kleine verstoringen (disrupties) die kunnen bijdragen aan positieve verandering. Door synergie-effecten te creëren, bewustwording te bevorderen, systeemveranderingen te stimuleren en het individu te versterken, kunnen kleine dingen bijdragen aan een groter geheel en een positieve impact hebben op de planeet en de samenleving.

Design Fest Gent (°2022) is een nieuw tweejaarlijks festival in Gent dat ruimte biedt aan ontwerpers om grensverleggende ideeën te presenteren. Het festival fungeert als matchmaker voor nieuwe samenwerkingen tussen ontwerpers, kennisinstellingen, organisaties en de industrie en laat vooral ook zien hoe duurzame designoplossingen er uit kunnen zien.

Designers in Residence Kortrijk wordt sinds 2014 georganiseerd door Designregio Kortrijk, platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de regio Kortrijk. Een regio die deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dat het design thinking ademt, zichtbaar door haar designopleidingen, creatieve maakindustrie, internationale evenementen en inspirerende publieke ruimte.

Whats App Image 2024 03 02 at 14 45 16

Extra

De geselecteerde ontwerpers zullen deelnemen aan de LIVING SUMMERSCHOOL.

Tijdens WONDER – Kortrijk Creativity Festival & Design Fest Gent krijgen de Designers in Residence Kortrijk de kans om hun (lopend) onderzoek te tonen aan het grote publiek.

Residentie

De Residentie biedt:

 • Reiskostenvergoeding
 • Accommodatie
 • Fee
 • Gebruik van Budalab Open Makerspace
 • Experten en praktische ondersteuning van Designregio Kortrijk & Design Fest Gent

Selectiecriteria

Je komt in aanmerking als:

 • Je recent afgestudeerd bent (minimumniveau: master of gelijkwaardig door ervaring)
 • Je een teamspeler bent
 • Je beschikt over manuele vaardigheden (conceptueel, handig, productie, fabricatie)

Bezorg ons je portfolio in PDF-formaat (max. 6 MB en 10 pagina’s)

Deze moet een biografie, een cv en een motivatie met betrekking tot het thema bevatten.

Deadline

De deadline voor inschrijving is 24 mei 2024. Deelnemers ontvangen een antwoord tegen 7 juni 2024.

Dit is een project van Designregio Kortrijk en Design Fest Gent / Design Museum Gent

Graphics doorXander Van der Sijpt

Ondersteund door: Vlaanderen/Verbeelding werkt & the European Union

Naamloos 2