Inkcoming 628x0 is

Cross border living labs preview

Cross Border Living Labs (C2L3Play) is een proeftuin voor de culturele en creatieve industrieën van de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat via co-creatie en innovatieprocessen we projecten laten groeien.

Dit project kadert binnen Interreg Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk, medegefinancierd door de Europese Unie en ondersteund door 8 partners in Frankrijk en België.

Cross Border Living Labs (C2L3Play) est un terrain d'expérimentation pour les industries culturelles et créatives de la Région transfrontalière réunissant les Hauts-de-France, la Wallonie et la Flandre. Notre mission est de permettre aux projets de se développer grâce à des processus de co-création et d'innovation.

C2L3Play fait partie d'Interreg Flandre-Wallonie-France, cofinancé par l'Union européenne et soutenu par 8 partenaires en France et en Belgique.

Pedigree, Jonas Vansteenkiste (VL)

Pedigree 333x0 is

Jonas Vansteenkiste is een multimedia beeldend kunstenaar gevestigd in Kortrijk, die werkt rond het concept van ruimtes. Hij verwijst naar en gebruikt zowel fysieke als psychologische architectonische elementen die meer vertellen over ons zijn. Hij construeert plaatsen of situaties die kunnen worden omschreven als “mentale ruimtes”.

Het project Pedigree (houses as containers of memory's) vertrekt vanuit een onderzoek naar het huis en zijn geschiedenis. Daartoe kon Jonas beroep doen open source data van gebouwen van Leiedal. UPHF Valenciennes ondersteunde in het definiëren van parameters (materiaal, vormelijke gelijkenissen, …) om huizen aan elkaar te linken in een stamboom. Jonas onderzoekt zo huizen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk om een lineage te vinden van huizen. Het onderzoek brengt verschillen en gelijkenissen in kaart brengen in een beeldend werk. De data wordt uiteindelijk geprint in klei en samengebracht in een installatie in het Budalab van Designregio Kortrijk.

Jonas Vansteenkiste est un artiste visuel multimédia basé à Courtrai, qui travaille autour du concept d’espaces. Il fait référence et utilise des éléments architecturaux à la fois physiques et psychologiques. Il construit des lieux ou crée des situations qui peuvent être décrites comme des «espaces mentaux».

Le projet Pedigree (houses as containers of memory's) part d'une recherche sur la maison et son histoire. À cette fin, Jonas a pu utiliser des données open source provenant de bâtiments à Leiedal. UPHF Valenciennes a accompagné dans la définition de paramètres (matériaux, similitudes formelles, ...) pour relier les maisons dans un arbre généalogique. Jonas recherche des maisons en Flandre, en Wallonie et dans le Nord de la France pour trouver une filiation de maisons. La recherche répertorie les différences et les similitudes dans une œuvre visuelle. Les données sont finalement imprimées dans de l'argile et assemblées dans une installation au Budalab de Designregio Kortrijk.

Promotech, François Vermeirsche (FR)

Promotech 1 plaquette promotion muse e 666x0 is

Protomotech biedt oplossingen voor omgevingscontrole en het delen van informatie door het inzetten van autonome sensoren voor:

- Klimaatmonitoring van kunstwerken en archieven

- Het highlighten van een kunstswerk of een opmerkelijk element met behulp van digitale pop-up labels

Louvre-Lens Vallée nam het project mee in een hackaton van 36 uur (Flash Worksout) om innovatieve diensten te bedenken om bezoekerservaringen in musea te verbeteren. Daarnaast voorzag Designregio Kortrijk via Lieven Degrauwe in UX design expertise voor de mobiele applicatie.

Protomotech propose des solutions de contrôle de l’environnement et de diffusion de contenus via l’utilisation d’une gamme de capteurs autonomes permettant :

 - La supervision climatique des œuvres d’art/archives

- La valorisation d’une œuvre ou d’un élément remarquable à l’aide de cartels numériques

Louvre-Lens Vallée a intégré le projet dans un hackathon de 36 heures (Flash Workout), avec pour objectif de réfléchir à des services innovants pour améliorer l'expérience des visiteurs dans les musées. En outre, Designregio Kortrijk via Lieven Degrauwe a apporté une expertise en design UX pour l'application mobile.

INKcoming, Mathieu Demeuse (WA)

Inkcoming 628x0 is

INKcoming ontwikkelt een innovatieve toepassing van Electronic Paper Displays: IONNYK is het enige platform voor kunstfotografie dat de ervaring van kunst naar een hoger niveau tilt en ruimte laat voor creativiteit en verbeeldingskracht. Ontdek de magie van draadloze e-paper-technologie door de lens van tijdloze en hoogwaardige kunstfotografie. Om het even waar of wanneer. Uit de liefde voor kunst.

Transcultures ondersteunde in het bereiken van communities van kunstenaars. UPHF Valenciennes en Designregio Kortrijk voorzagen in advies over gebruikerservaring. Twist hielp in de ontwikkeling van het bedrijfsmodel.

INKcoming développe une application innovante d’affichage en papier-électronique : IONNYK est la seule plateforme de photographie d'art qui fait passer l'expérience de l'art au niveau supérieur et laisse place à la créativité et à l'imagination. Découvrez la magie de la technologie sans-fil e-paper à travers l'objectif d'une photographie d'art intemporelle et de haute qualité. N'importe quand, n'importe où. Pour l'amour de l'art.

Ils ont choisi C2L3Play pour soutenir leurs efforts, atteindre certaines communautés d'artistes (Trancultures), évaluer l'UX de leur produit (UPHF Valenciennes et Designregio Kortrijk) et challenger leur modèle économique (TWIST).

Logoprojets gotos3 c2l3play
Part 1380x0 is
Footer interreg