TL is a collective, our work is based on the many different aspects of art. We focus on two types of work: organizing art events & producing visual arts.

Tijs Van Canneyt + Louise GevaertTL is een collectief*, we werken met en rond de vele mogelijkheden van kunst. Om het duidelijk te houden delen wij ons werk op in twee delen: het organisatorisch werk enerzijds & het beeldend werk anderzijds.Allereerst brengen wij beeldende kunst en/of podium kunst samen en laten wij iets ontstaan in een ruimte waar veel mensen dit gebeuren kunnen waarnemen. (zie agenda)Daarnaast maken wij zelf beelden, als grafisch ontwerpers en ook vrij werk die wij aan de man willen brengen wanneer de tijd daar rijp voor is.

*een collectief — en dus ook TL — gaat er van uit dat door samenwerking meer resultaat kan worden bereikt en er dus een meerwaarde kan ontstaan. We zijn ervan overtuigd dat een meerwaarde gecreëerd wordt wanneer beelden, mensen, organisaties samenwerken en samenbrengen. Dit liefst zo breed mogelijk geïnterpreteerd. Wij zijn zoekende en hopelijk komen we jullie vaak tegen op onze zoektocht.

Tl collectief