Cnockaert architecture

Cnockaert Architecture werd opgericht in 2008 en bouwt verder op een ervaring van ruim 30 jaar in de bouwwereld. Doorheen de jaren hebben wij een stevige reputatie opgebouwd in de wereld van de sociale huisvesting, zowel op kleine schaal als op grote schaal. Daarnaast wordt ons portfolio aangevuld met publieke gebouwen en stedenbouwkundige projecten.

Ons team bestaat uit een groep jonge en gedreven architecten en architect-assistenten. De onderlinge samenwerking tussen de medewerkers dragen wij hoog in het vaandel. Het is dan ook de hoeksteen van onze bedrijfscultuur. In 2021 lanceren we onze nieuwe huisstijl met bijhorend logo die dit teamwork benadrukt. CKA+ is vanaf heden een synoniem voor Cnockaert Architecture. CKA+ staat voor onze jarenlange ervaring, het teamwork binnen het bureau en onze nieuwsgierigheid en ambitie buiten ons werkveld van architectuur.

Cnockaert Architecture + stedenbouw
+ interieur
+ landschapsarchitectuur
+ interdisciplinaire samenwerking
+ externe partners
+ …

Bij iedere opdracht passen we eenzelfde integrale aanpak toe. Startend met een kritische blik op de ontwerpopdracht en vanuit een stedenbouwkundige analyse groeit ons ontwerp. Geen gebouw zonder aandacht voor zijn omgeving. Of dit nu stedelijk, landelijk of dorps gelegen is. Iedere plek is uniek en vraagt een architectuur die zich kan inpassen. De context bepaalt de randvoorwaarden voor verdere ontwerpkeuzes en materialisatie.

Verder bouwend op het programma van eisen en randvoorwaarden komt een compositie tot stand. Het ontwerp. Bestaande uit een samensmelting van duurzaamheid, materialiteit, vormelijkheid en beleving. Door inventief om te gaan met alledaagse bouwmaterialen en het experimenteren met kleur geven wij ieder project een eigenheid, een identiteit. Levendig, opvallend, maar tegelijk toch ingetogen.

Met iedere realisatie ambiëren we ook een maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde. Dit gaat voor ons verder dan materiaalkeuzes en inplanting. Kwaliteitsvol verdichten, collectieve ruimtes en nieuwe woontypologieën maken deel uit van ons lexicon. Stuk voor stuk onontbeerlijke onderwerpen die deel uit maken van een duurzame toekomst en een kwalitatieve leefomgeving.

Park FINAL
1539198680