OG studio is een full stack, gedurfde Web3 studio. Gebouwd door cryptonatieven, gebouwd voor de eigendomsgeneratie. Web3 gaat over het mogelijk maken van digitaal eigendom voor iedereen. Wij geloven sterk dat de wereld een betere plaats zal zijn wanneer iedereen digitaal eigenaar is van zijn eigen bedrijf, identiteit, reputatie, gegevens, activa en hun digitale aanwezigheid in het algemeen. OG staat voor Original Gangster, omdat we in de voorhoede van de Web3 ruimte staan, maar OG staat ook voor 'the Ownership Generation'. Het gaat niet alleen om ons, OG Studio, maar om het creëren van een nieuwe generatie die eigenaar is van haar digitale zelf. Iedereen kan, en we hopen dat, een OG worden. Het is onze missie om de mensen en bedrijven waarmee we werken, die we ontmoeten, die we tegenkomen en waarmee we praten, te betrekken bij de generatie die eigenaar is. Want wij geloven: hoe groter de ownership-generatie, hoe beter de wereld.

Thumbnail OG STUDIO SQUIGGLE ICON DARK BG
OG WEB32
CBA gold