Link Lab is een creatief platform voor co-creatie, kennisdeling en strategische samenwerking. Het is een open en groeiend netwerk. De leden onderschrijven een gemeenschappelijk handvest dat schetst hoe we naar ruimte, architectuur en onze projecten kijken: open, collaboratief en nieuwsgierig.

Link Lab