Arne Milleville is freelancer en ontwerper bij Brugge Plus. Hij staat er mee aan het grafisch roer van projecten als Reiefestival, Triënnale Brugge, Cirque Plus, Goudenboomstoet, Uitwijken en Krikrak. In zijn werk onderzoekt Arne de relatie tussen het commerciële en artistieke aspect van een ontwerp. De manier waarop diverse media (magazines, brochures, websites, folders, catalogi, …) enerzijds helder communiceren, en anderzijds een artistiek karakter kunnen uitstralen. Dit telkens vanuit open dialoog met de organisatie, vzw, onderneming of particulier.

Uitwijken reeks
Image Text Time
Catalogus kunstenfestival Watou 1