Building Based on BioBased (BBoBB)

BBoBB is een interregionaal samenwerkingsproject binnen de Noordzeeregio op het gebied van biobased (ver)bouwen.

Wij geloven dat de overgang naar een circulaire economie een belangrijk middel is om te werken aan de klimaatuitdaging met het vooruitzicht op nieuwe bedrijfsmodellen. De overgang van traditionele naar biobased bouwmaterialen biedt een unieke kans om hier een bijdrage aan te leveren.

Vezelhennep oogsten 2021 1
Interreg North Sea logo 2023 CMYK BBOBB 02

Samen stappen maken in de biobased waardeketens

De druk op de bouwsector en haar footprint neemt toe. Maar liefst 11% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit de bouw. En met name de productie van bouwmaterialen heeft hier een groot aandeel in. Gelukkig zijn er inmiddels veel natuurlijke alternatieven voor de traditionele bouwmaterialen. Denk aan gewassen als vlas, lisdodde, olifantsgras, wol, stro en hennep.

Het gebruik van deze materialen in de bouw biedt voordelen op meerdere vlakken;

✔ Nieuwe verdienmodellen voor boeren
✔ Een positieve bijdrage aan een gezondere leefomgeving
✔ Een duurzame oplossing voor de bouwsector door CO2-opslag

Met het Europese project BBoBB focussen we ons met 16 partners uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland op het ontwikkelen en versterken van waardeketens voor biobased bouwen. Van landbouwers tot verwerkers tot architecten en bouwers.

Zantman Architecten altijd deze bron vermelden
Kinderen ontdekken het Biobased Doolhof in Workum

Ontwikkelen, versterken én opschalen

We werken aan een internationale aanpak om obstakels in de ketens aan te pakken. Dit doen we aan de hand van drie werkpakketten:

  1. Versterken van overheid en beleid om de biobased waardeketens op te schalen;
  2. Pilots opzetten van biobased waardeketens in de Noordzeeregio;
  3. Design, bewustwording en industrieel ontwerpers, architecten en nieuwe opdrachtgevers erbij betrekken.

Binnen deze werkpakketten zetten we ons samen in voor het ontwikkelen, versterken én opschalen van de biobased waardeketens in de Noordzeeregio. De structuur van de activiteiten en de samenstelling van de partners zorgen ervoor dat alle partijen in de keten kunnen worden samengebracht. De internationale samenwerking en uitwisseling van kennis biedt een schaalsprong om zowel economisch als ecologisch impact te creëren met de toepassing van biobased materialen.

Met BBoBB laten we zien dat het kan!

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg North Sea region programma van de EU.