Max van den oetelaar Ss V4 Ck4 GISU unsplash

Workshop co-creating circular values based on data

Een grote hoeveelheid materialen wordt in onze regio verwerkt tot nieuwe producten, maar wat met left-over materiaal hiervan? Wat voor het ene bedrijf afvalmateriaal is kan voor de andere onderneming een grondstof zijn. Wat als we nu een nieuwe dienst opzetten die er niet alleen voor zorgt dat deze left-over materialen kunnen uitgewisseld worden maar dat er ook kennisopbouw kan plaatsvinden in combinatie met ontwikkelen van creatief talent?

We staan voor een toekomst vol uitdagingen. Duurzaamheid is de leidraad om deze uitdagingen aan te pakken. Eén methodiek naar een betere toekomst is de switch van een lineaire naar een circulaire economie. Data speelt een belangrijke rol om die stap te zetten.

Met de partners van het COM3 - Imagineering of Data - project bieden we kostenloos de workshop co-designing circular values aan aan 8 bedrijven. Tijdens deze workshop gaan wij samen met de deelnemers op zoek naar quick-wins en fundamentele oplossingen aan de hand van het design thinking proces en de beschikbare data rond reststromen en productieprocessen. We gaan samen oplossingen herdenken zowel in de mindset, de technische aspecten en het business model. Hiermee willen we je alvast op weg helpen naar een meer circulaire werking.

Workshop 1:

  • Een korte introductie tot de circulaire economie en wat de voordelen hiervan zijn voor jouw bedrijf
  • In kaart brengen van de reststromen binnen het productieproces en de beschikbare data

Expertensessie

Tussen de twee workshops wordt een moment ingepland voor persoonlijke opvolging en begeleiding.

Workshop 2:

Met behulp van verschillende design strategieën en tools gaan we aan de slag met de verzamelde data rond de reststromen uit het productieproces. Het doel is om circulaire quick wins en fundamentele oplossingen te genereren die je organisatie kunnen verder helpen richting een circulair model.

Zowel tijdens als tussen de workshops door is er begeleiding voorzien van data- en designexperts. De workshops worden begeleid door UGent Campus Kortrijk en zullen doorgaan in het Industrial Design Center (Kortrijk).