CICO HUB Facebook omslag slogan logo

Ga mee met VOKA op Circulaire Roadtrip

Circulair ondernemen kende de afgelopen jaren een flinke opmars binnen de Vlaamse industrie. Maar hoe werkt dat nu echt? VOKA biedt het antwoord tijdens een ontdekkingsreis doorheen circulair West-Vlaanderen.

Tijdens deze circulaire roadtrip inspireren ze hun gasten met een 10-tal businesscases, waarbij naar pitches wordt geluisterd en een bezoek wordt gebracht aan ondernemingen die reeds business creëren binnen de circulaire economie. De dagtripformule maakt het ook prima mogelijk om gedurende die dag allerhande contactenteleggen en kennis uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen rond circulariteit.

Op het programma

Bezoek aan Paneltim in Lichtervelde

Paneltim is wereldwijd expert in ontwikkeling, productie en verkoop van structurele lichtgewicht kunststof panelen voor de bouw- en landbouwsector. Met het oog op de toekomst hecht Paneltim speciale aandacht aan ecologie en is het bedrijf voortdurend op zoek naar manieren om de ecologische voetafdruk van haar producten te verbeteren. Tijdens het bezoek krijgen we de verwerkingsinstallatie te zien waarmee Paneltim nu reeds reststromen uit de productie terug in de keten brengt. We komen bovendien meer te weten over de heel nabije toekomstplannen voor een terugnamesysteem en valorisatie van gebruikte en vervuilde panelen.

Bezoek aan maatwerkbedrijf Westlandia - Ieper

Circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, demonteren, inzamelen, onderhouden of repareren van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Westlandia uit Ieper maakte eind 2019 de strategische keuze om volop in te zetten op recyclage van afvalstromen. In samenwerking met bedrijven werkt Westlandia vandaag mee aan verschillende circulaire initiatieven. Daartoe werd zelfs een apart atelier opgericht.

Lunch en kennismaking met een aantal lokale duurzame projecten in Reningelst

Ook korteketenprojecten helpen mee om de ecologische voetafdruk van productie en consumptie te verlagen. Tijdens onze middagstop in Reningelst ontdekken we een aantal plaatselijke initiatieven die van het dorp een kleine korteketenhotspot maken.

  • Onder impuls van ondernemer Bart Mostaert zijn sinds 2020 niet minder dan 34 lokale producten verzameld op het plaatselijke online korteketenplatform Koket. Bart vertelt over het ontstaan van het platform, over zijn overtuiging om duurzaam te ondernemen en over tal van initiatieven die hij in die zin reeds ondernam.
  • De lunch is voorzien bij Atelier Hortense. In de verbouwde maalderij van haar familie maakt uitbaatster Greet ambachtelijke taarten en zoete lekkernijen. Maar je kan er ook lunchen, steeds met lokale en/of bioproducten.
  • Wie daarna nog even de benen wil strekken, kan een kijkje nemen bij Eden, een bloemenpluktuin in het centrum van de gemeente waar ecologie en duurzaamheid centraal staan, of je kan een bezoekje brengen aan De Weij, een eeuwenoude weide in het midden van het dorp. Om dit unieke plekje te kunnen behouden en van de weide een leuke ontmoetingsplaats te maken, werd vorig jaar zelfs een vzw opgericht.

Bezoek aan maatwerkbedrijf WAAK - Kuurne

Als maatwerkbedrijf bouwt WAAK vol overtuiging mee aan een circulaire economie. Hergebruik gaat vaak gepaard met manuele verwerkingsprocessen: refurbishment, ontmanteling, verwerking van restanten tot nieuwe grondstoffen,… WAAK heeft hiervoor alle resources in huis. Tijdens het bezoek zien we een aantal circulaire cases aan het werk, zoals het refurbishen van gebruikte ‘on board units’ van Satellic en het herstellen van gebruikte pallets. WAAK gaat bovendien binnen zijn circulaire strategie ook op zoek naar innovatieve oplossingen voor de eigen productie-units. Zo werd gestart met de recuperatie van spuitgietresten.

Bezoek aan Wienerberger - Kortrijk

Binnen de bouwsector krijgen duurzaam en circulair bouwen meer en meer hun plaats. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van hergebruik en recyclage van bouwmaterialen. Wienerberger streeft binnen zijn duurzaamheidsvisie naar circulaire toepassingen met traditionele materialen maar ook naar nieuwe circulaire oplossingen. De lange levensduur en het minimaal onderhoud van zijn bouwmaterialen werken dit in de hand. Daarnaast wordt hergebruik van kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers sterk aangemoedigd en ondersteund. Met ClickBrick Pure, een droogstapel gevelsysteem, kan een gevel eenvoudig gedemonteerd worden en voor 100% hergebruikt worden. Voor het platte dak biedt Wienerberger sinds kort Leadax Roov aan, dat 100% recycleerbaar is en gemaakt wordt van PVB-folie, een reststroom uit de glasindustrie. Om al deze oplossingen te onderschrijven werkt de producent steeds met pilootprojecten waarin een intensieve samenwerking met de markt centraal staat. De visie en initiatieven van het bedrijf rond duurzaamheid en circulariteit zullen tijdens een bezoek aan de showroom in Kortrijk worden toegelicht.

Circulair 40Duurzaamheid kwaliteit linksWAAK specialisatie PoederlakkenWegwerppallet 3