20230817 DIRK23 Portretten 04

Designers in Residence 2023

Sinds 2014 nodigt Designregio Kortrijk ieder jaar recent afgestudeerde ontwerpers uit verschillende creatieve disciplines uit voor het Designers in Residence Kortrijk programma, dit jaar in samenwerking met ELDERS collectief. De geselecteerde ontwerpers voor 2023 zijn Yara Veloso, Simon Hampikian en Nicolas Zanoni.

Web 2

Yara Veloso

Yara Veloso is a graphic designer, artist, and creative developer based in Rotterdam. She works across media on websites, video and installation to which drawing is an integral part. Her work often connects the physical and the virtual and focuses on understanding how technology works and how it contributes to how we access and assimilate the world rather than what it can produce. While her approach remains objective, it is infused with a poetic feeling, connecting fragments of thought and making space for the unexpected that emerges as things come together.

Yara Veloso

Simon Hampikian

Simon Hampikian

Nicolas Zanoni

Nicolas Zanoni

Thema: PHENOMENA

PHENOMENA is een onderzoek naar de aard van de werkelijkheid. Sinds de oudheid heeft de mens zijn omgeving in vraag gesteld. Van Plato’s Allegorie van de grot tot de dystopische toekomst van de Matrix, is het zichtbare universum vergeleken met het metaforische topje van de ijsberg.

Terwijl de wetenschap steeds meer gedetailleerde antwoorden formuleert, blijft de essentie van hoe deze wereld ontstaatondoorgrondelijk. In deze zoektocht naar elementaire deeltjes worden de eigenschappen van materie onderzocht en ontvouwt zich de efemere aard van alle verschijningsvormen, elk antwoord roept nieuwe vragen op. Met deze tentoonstelling willen we aantonen dat wat we als de werkelijkheid beschouwen, onze gedachten, waarnemingen en gevoelens, creaties van onze eigen geest zijn. Deze kunnen slechts een fractie van de werkelijkheid of een interpretatie ervan bevatten, waardoor de ultieme realiteit ongrijpbaar blijft.

ELDERS wil met dit totaalconcept de aard van de ‘werkelijkheid’ onderzoeken, door de toeschouwers enerzijds uit te nodigen om zeer verschillende omgangsvormen met materie en de werkelijkheid te beschouwen en anderzijds hun eigen waarneming in vraag te stellen. Als geheel opent PHENOMENA voor haar bezoekers uiteenlopende perspectieven langs andere zichtbare universa gaande van post-apocalyptisch realisme tot ongrijpbare fysische principes en onwaarschijnlijke droomwerelden.

PHENOMENA