De Open Design methodiek en de ervaringen van de 3 Designers in Residence Kortrijk 2014 werden gebundeld in de publicatie Open Design in Practice! Vanaf januari 2016 wordt het boek verdeeld via Luster en is het ook online beschikbaar via www.lusterweb.com.

Het 'Designers in Residence Kortrijk' project werd opgericht met het doel om de creatieve regio Kortrijk een internationale reputatie te geven als innoverend centrum van Europa. Met 'Open Design' als een algemeen thema en 'design for a better connected community' als specifiek uitgangspunt, wil het project de drempel tussen design en het dagelijk leven verlagen. 'Open Design in Practice' is geen specifiek antwoord op vragen van de gemeenschap, maar eerder een verkenning van mogelijkheden, kansen en hindernissen binnen een hedendaagse gemeenschap. De ontwerper reageert op deze: hij kan anticiperen, levert inzichten en stelt oplossingen voor, niet alleen voor bedrijven of de stad, maar net zo goed voor jou en mij.

Auteurs: Dr Hilde Bouchez - Jessy Van Durme
Foto's door Piet-Albert Goethals
Publicatie van Designregio Kortrijk