Gluon en Budafabriek nodigen kunstenaars uit om een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw werk in samenwerking met LabMET, onderdeel van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Het kunstwerk en het proces van deze samenwerking wordt geïntegreerd in de tentoonstelling ‘WATER.WAR’ van 10.03 t.e.m 26.06.2016 in de Budafabriek in Kortrijk.

Gluon en Budafabriek bieden een residentie van twee maanden aan in de laboratoria van LabMET (Laboratory of Microbial Ecology & Technology) in samenwerking met het R2T consortium (Resource Recovery Technology). Het doel van deze residentie is het creëren van een nieuw kunstwerk dat reflecteert over de relatie tussen de mens en z’n meest noodzakelijke bron van overleving: water. Mentaal en fysiek is de mens afhankelijk van dit blauwe goud. En toch gaan we niet duurzaam om met water. Roekeloos waterverbruik, overbevissing, industriële vervuiling en smeltende ijskappen zijn hedendaagse globale problematieken die kunnen leiden tot een heel ander leven zoals we dit vandaag kennen. Geen mooi vooruitzicht voor een wereldbevolking die in 2050 piekt tot 10 miljard mensen.

Dit alles vraagt verandering. Daarom nodigen wij u, kunstenaars, uit om een samen met de onderzoekers van LabMET een prototype voor een nieuw kunstwerk te ontwikkelen dat refereert naar deze probleemstellingen rond water of uitdagende oplossingen biedt voor een duurzame relatie tussen mens en water in de toekomst.

Voor de ontwikkeling van het prototype, dat gebruik maakt van vernieuwende technologische of wetenschappelijke ontwikkelingen, krijgt uit de ondersteuning van de experts in de laboratoria van LAbMET en kan u gebruik maken van de productie-infrastructuur van de partners van Gluon (Fablabs, Medialabs). Vervolgens wordt het prototype geïntegreerd in de tentoonstelling ‘WATER.WAR’ te Budafabriek, Kortrijk(BE).

Voor de ontwikkeling en de productie van het prototype voorzien Gluon en Budafabriek een budget van maximaal 5000 EUR voor maximaal 1 resident.

Timing:

  • De deadline voor het indienen van een aanvraag is 11 december 2015 om 23:00u GMT+1

Alle kandidaten zullen geïnformeerd worden over de uitkomst van de selectie voor 21 december 2015

  • De residentie zal beginnen vanaf 4 januari en loopt t.e.m 10 maart 2016
  • De presentatie van de installatie is voorzien vanaf 10 maart t.e.m 26 juni 2016 in de Budafabriek te Kortrijk (BE)

VOOR ALLE INFORMATIE OVER DEZE OPROEP EN HOE DEEL TE NEMEN, ZIE: http://gluon.be/open-call-water-war/

Gluon

Gluon is een ‘werkplaats voor de toekomst’ die multidisciplinaire initiatieven, waarin kunstenaars een belangrijke rol spelen, ondersteunt. Via de ontwikkeling en productie van Art&D labs, tentoonstelligen, lezingen en workshops voor studenten, maximaliseert Gluon kruisbestuivingen tussen kunstenaars, onderzoekers en ondernemers. Deze wisselwerking tussen kunstenaars en experts uit andere sectoren leidt tot vernieuwende installaties of projecten in de mediakunst en een groter kritisch bewustzijn van kunstenaars over de laatste technologische ontwikkelingen, maar stimuleert eveneens innovatie en experiment in niet-artistieke sectoren.

Meer info: www.gluon.be / info@gluon.be

Budafabriek

Deze voormalige textielfabriek in centrum Kortrijk (B) werd gerenoveerd tot een werk- en presentatieplaats voor transdisciplinaire projecten tussen kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, studenten en actieve burgers. Budafabriek werkt rond drie concepten:

LOVE: cross-sectorale innovatie vraagt om unieke samenwerkingsmethodes. Budafabriek organiseert projecten en events waarin mensen uit de economische wereld, onderwijs, kunsten, zorgsector,… bij elkaar worden gebracht en gestimuleerd om samen te werken. Check: www.budalibre.be

WORK: Rond specifieke thema’s worden concrete samenwerkingsprojecten opgezet. Dit is ondermeer dagelijks het geval in het Buda::Lab en bij living labs.

SHARE: resultaten van de co-creatie worden samen met inspirerende (internationale) voorbeelden af en toe aan een ruim publiek getoond. Dit was zo tijdens De Maakbar (06.10.2013-08.12.2013), Green Light District (08.11.14-08.02.15) en WATER.WAR (12.03.16-26.06.2016).