Klik hier voor meer info en inschrijvingen.

Een ALIVE dialoog is een persoonlijk-professionele ontmoeting – een interactieve pauze in een drukke dag. Kenmerk is de verbindende communicatie in plaats een debat of verdelende discussie. Daartoe hanteren zij de dialoog principes zoals beschreven door David Bohm en Gregory Kramer, enkele aspecten zijn:

1 - volledig aanwezig zijn met ontspannen aandacht.
2 - spreken vanuit de eigen ervaring - niet theoretiserend
3 - bondig de essentie uitspreken – ruimte laten voor de inbreng van allen
4 - vanuit de eigen stilte - actief en betrokken luisterend
5 - open voor verschil in betekenis - en vinden van gemeenschappelijkheid.

“Dialogue is really aimed at going into the whole thought process and changing the way the thought process occurs collectively.” David Bohm