Ontwerp en realisatie van duurzame stedelijke voorzieningen in het kader van het project “DESIGN IN TOWN # Tournai”

Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen: 27 november 2019 om 10u00

Deze aanbesteding wordt georganiseerd voor het ontwerp en de realisatie van duurzame stedelijke voorzieningen in het kader van het project.

De aanbesteding wordt toegekend als volgt en wordt geraamd op de volgende bedragen:
 • Lot 1 : Duurzame stedelijke voorziening op de Place Paul Emile Janson in Doornik: € 45.000 excl. btw
 • Lot 2 : Duurzame stedelijke voorziening - Quartier Saint Pierre in Doornik: € 45.000 excl. btw
 • Lot 3 : Duurzame stedelijke voorziening - Plaats te bepalen: € 45.000 excl. btw


Voor elk lot zal de aannemer verantwoordelijk zijn voor:

 1. Het ontwerp van het voorontwerp dat zal bestaan uit:
 • de toe-eigening van het ontwerp voor de voorziening die moet worden ontwikkeld,
 • het onderzoek naar en de ontwikkeling van de inrichting die zal worden gerealiseerd, twee elementen die zijn afgestemd op het weerhouden ontwerp,
 • de indiening van een tastbaar stuk naar keuze (3D-weergave, schaalmodel, plan...) en een verklarende nota.

Een grensoverschrijdende jury, bestaande uit professionelen en een vertegenwoordiger van de stad Doornik, zal het project dat wordt weerhouden voor elke plaats selecteren.

 1. Het ontwerp van de voorzieningen zal de volgende aspecten omvatten:
 • De toe-eigening van het ontwerp voor de voorziening die moet worden ontwikkeld,
 • Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de inrichting die zal worden gerealiseerd, twee elementen die zijn afgestemd op het weerhouden ontwerp,
 • De definitieve plannen voor de voorziening,
 • De vereiste technische studies,
 • De stedenbouwkundige onderzoeken van de stad Doornik,
 • De voorbereiding van de vereiste administratieve dossiers en, zo nodig, de verwerving van de vereiste vergunningen,
 • De opstelling van het lastenboek met betrekking tot de werken die zullen worden uitgevoerd,
 • De planning voor de fase van de tenuitvoerlegging van het project.

 1. De realisatie van de voorzieningen zal de volgende aspecten omvatten:
 • De uitvoering van de werken tot de volledige oplevering,
 • De garantie voor het goede verloop van de planning die wordt voorgesteld tijdens de ontwerpfase,
 • De opvolging van de uitvoering van de werken.
De aanbesteding wordt opgesplitst in verschillende loten, als volgt:

Lot 1 “Duurzame stedelijke voorziening op de Place Paul Emile Janson in Doornik”

Plaats van de uitvoering: Place Paul Emile Janson in 7500 Doornik

Opmerking: Lot 1 heeft betrekking op het ontwerp en de realisatie van een structuur om ontmoetingen en gesprekken te bevorderen.
Deze structuur zal over de volledige lengte van het plein worden geplaatst en heeft verschillende functies: een luifel, zitplaatsen, spelruimtes...
Het bouwwerk zou bestaan uit stoffen van verschillende materialen, waardoor het eenvoudig kan worden aangepast aan de behoeften.

Lot 2 “Duurzame stedelijke voorziening - Quartier Saint Pierre in Doornik”

Plaats van de uitvoering: Quartier Saint Pierre in Doornik, 7500 Doornik

Opmerking: Lot 2 heeft betrekking op het ontwerp en de realisatie van een sterke identificatie van de wijk met moduleerbaar meubilair (verkoopkiosk, plantenbak, bankje, fietsenstalling, barbecue...) dat kan worden verplaatst op het plein en in de nabijgelegen straatjes.

Lot 3 “Duurzame stedelijke voorziening plaats te bepalen”

Plaats van de uitvoering: Plaats te bepalen in 7500 Doornik

Opmerking: Lot 3 heeft betrekking op het ontwerp en de realisatie van een “selfie”-structuur die bestaat uit een krachtig symbool van de stad, zoals bijvoorbeeld de 400 klokken.

Alle documenten met betrekking tot de aanbesteding zijn beschikbaar via volgende link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/561/TW/2019