Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid bracht, samen met Flanders DC en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de impact van de creatieve sector in kaart. Op 23 april stelden ze de resultaten voor aan het grote publiek. De creatieve sector blijft ieder jaar groeien en staat duidelijk in bloei!

Designregio Kortrijk was aanwezig en is nog meer vastberaden om samen met haar partners en iedereen binnen de creative community de impact van de creatieve sector op regionaal vlak nog vergroten. De regio heeft hiervoor alles in huis.

De impact van de creatieve sector in Vlaanderen groeit zienderogen. De omzet is de laatste tien jaar ferm gestegen in de sector in Vlaanderen: met wel 53,67% van 2009 tot 2016. West-Vlaanderen steeg met 45,79%, met een groot aandeel van Kortrijk en Roeselare. Wat vooral opvalt in West-Vlaanderen is dat het aantal werkzame VTE’s van 24.317 naar 30.195 (+24,17%) steeg, met name in Kortrijk van 1.381 naar 1.840 (+33,24%) en dat zonder alle in-house creatievelingen in de verschillende maakbedrijven in onze regio. Maar ook Roeselare kreeg heel wat creatievelingen bij en steeg van 1.989 naar 2.523 VTE (+26,84%). Onze regio doet het dus goed en hoopt in de toekomst verder te gaan op deze creatieve vibe en meer en meer creatievelingen aan te trekken naar de regio, zeker na de UNESCO-erkenning als Kortrijk Design Region.

De creatieve sector blijft dus groeien. Voornamelijk de sub-sectoren Communicatie, pr & reclame, design en architectuur stijgen in aandeel. Digitale en gedrukte media maakten een daling in deze categorieën.

In een notendop de belangrijkste conclusies:

Stijgende creativiteit in West-Vlaanderen
In Vlaanderen stijgt de omzet van de creatieve sector met 53,67% van 2009 tot 2016. In West- Vlaanderen zien we een stijging met 45,79%. Kortrijk en Roeselare stijgen beide op vlak van toegevoegde waarde en omzet. Kortrijk stijgt met 48,95%, Roeselare met 27,32%.

Het aantal werkzame VTE’s in West-Vlaanderen stijgt van 24.317 naar 30.195 (24,17 %), met name in Kortrijk van 1.381 naar 1.840 (+33,24%). Roeselare maakt ook een stijging van 1.989 naar 2.523 (+26,84%) op vlak van werkzame VTE’s. Koplopers zijn nog steeds Gent en Antwerpen, maar ook Kortrijk maakt een grote stap in deze richting.

West-Vlaanderen volgt de Vlaamse trend.
In 2016 (recentste cijfers) was de creatieve sector in Vlaanderen goed voor 171.265 werkzame equivalenten. Ze vertegenwoordigen daarmee 6,30% van het totaal aantal werkzame VTE’s in Vlaanderen en 10,45 % van het totaal aantal zelfstandigen in Vlaanderen, zelfstandigen in bijberoep niet meegerekend.Vooral in sub-sectoren Communicatie, pr & reclame, design en architectuur stijgen de werkzame voltijdse equivalenten en bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen. Digitale en gedrukte media maakten een daling in deze categorieën:


De sector Design telt heel wat werkgevers en creatievelingen in West-Vlaanderen. We zien in onderstaande tabel duidelijk een significante tewerkstelling in de sector Design en mode. Dan zijn de in-house creatievelingen binnen de vele maakbedrijven in deze regio nog buiten beschouwing gelaten.

Aantal werkgevers en werknemers in West-Vlaanderen in de verschillende creatieve sectoren.


Aantal werkgevers en werknemers in Vlaanderen in de verschillende creatieve sectoren.