Particulieren, start-ups, kleine en middelgrote groeiende ondernemingen Wenst u artistieke, technologische of economische projecten te ontwikkelen, die gelinkt zijn aan de creatieve culturele industrieën? Dan is deze projectoproep iets voor u!
Deze oproep is voor u bestemd!

Het grensoverschrijdend netwerk (Wallonië, Frankrijk-Vlaanderen) Cross Border Living Labs lanceert een projectoproep rond de thema’s : transmedia, educatie, ecologie/ecosystemen, podiumkunsten, mobiel toerisme en E-commerce.

STEL JE KANDIDAAT!

Ondersteunen en opwaarderen van uw projecten :

  • De expertise van de partners wordt ter beschikking gesteld: wij denken samen met u na overtechnische oplossingen voor uw business en/of artistiekeprojecten/ideeën.

  • De toegang tot specialisten, zelfs vanbuiten het programma van de partners via de mogelijkheid om -indiennodig- een of meerdere deskundige(n) erbij te betrekken.

  • De infrastructuur van de partners wordt ter beschikking gesteld: wilt u gratis toegang totbepaalde technische installaties (opnames bewegingsbeelden, systemen vanVR, FABLAB, etc.) en artistieke werkplekken die normaal heel veel geldkosten? Hetbehoort tot de mogelijkheden!

  • De visibiliteit voor u en uw project via de communicatie die zal gevoerd worden door departners en dit onder diverse vormen (persconferentie, mailings,evenementen, etc.)

  • Een dynamiek voor uwproject door de deelname aan «Flash Workouts», waarbij u en uwmedewerkers intens gaan samenwerken om de ontwikkeling van uw project teversnellen.
  • ​De prototyping van uw project tot een toonbaar product voor uw doelgroep of voor mogelijke investeerders.​Uw project/idee schrijft zich in de culturele en creatieve industrie in? Bent u gemotiveerd en ernstig?

Wenst u grensoverschrijdend samen te werken?

Dan bent u geschikt voor de begeleiding binnen C2L3Play!

HOE KAN IK KANDIDEREN?

3 STAPPEN VOOR 1 BEGELEIDEND DOEL!​

  1. STAP 1: Dien uw aanvraag online in viahet formulierop de websitecrossborderlivinglabs.eu

  2. STAP 2 : In een tijdspanne van 2 weken na uw kandidaatstellingzullen we u informeren over de aanvaarding van uw project binnen hetvooropgestelde programma Cross Border Living Labs.

  3. STAP 3 : Indien uw project geselecteerd is, zal u uitgenodigdworden om ons te ontmoeten, om uw noden meer in detail te bestuderen enom de periode en de modaliteiten van de begeleiding vast te leggen.


​Wie zijn wij ?

Het programma Cross Border Living Labs (INTERREG C2L3PLAY) issamengesteld uit de 17 partners die actief zijn in diverse domeinenzoals de technologische research, het vernetwerken tot waardevolleeconomische activiteiten of de promotie van kunst, design en cultuur.

De partners van het programma Cross Border Living Labs zijn actief in de3 belanghebbende regios: Hauts de France, Wallonië en Vlaanderen.
Bijlagen: