In een omgeving waar meer en meer concurrentie heerst, is design werkelijk een strategische tool om de innovatie en de creativiteit te versterken van die ondernemingen die bezorgd zijn om hun evolutie en groei. In het hart van deze euro-regio, hebben ondernemingen zoals Ocular, Isiplast en Deknudt Mirrors - vermeld in de laatste Makers -, methodes van design leren integreren en halen ze hier tot vandaag een competitief voordeel uit.

Bewust van deze voordelen, worden in TRIPOD de krachten en expertises gebundeld bij verschillende partners die actief zijn in de ondersteuning van economische groei in Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France. Op deze manier kunnen ondernemingen begeleid worden om designmethodes toe te passen zodat ze in concurrentiekracht kunnen groeien en zich leren onderscheiden.

Tripod biedt volgende diensten aan:

Voor de ondernemingen:

 • een begeleiding die de nieuwe praktijken van designmanagement integreert;
 • een opleiding designmanagement voor de onderneming zelf en bij de ontwikkeling van innovatieprojecten;
 • deelname aan transregionale evenementen om de projecten te versnellen

Voor de professionele designers:

 • mogelijkheden tot samenwerkingen met bedrijven ;
 • promotie en valorisatie van hun activiteiten ;
 • deelname tot en activering van een transregionaal netwerk van designers

De eerste ontmoetingen TRIPOD voor 2017:

 • Vanaf februari worden de eerste design scans uitgevoerd bij kleine en middelgrote ondernemingen
Vul hier je contactformulier in om een design scan aan te vragen
 • Club Designers #1 - donderdag 9 februari, van 16u tot 20u bij Lille Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique)
Klik hier om meer informatie te bekomen omtrent deze Club Designers

Het Tripod Team wenst je alvast innoverende Eindejaarsfeesten!
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le design est un véritable outil stratégique pour renforcer l’innovation et la créativité des entreprises soucieuses de leur développement. A l’intérieur de l’euro-région, des entreprises comme Ocular, Isiplast et Deknudt Mirrors comme indiqué dans la dernière Makers, ont su intégrer les ressources du design et en retirent aujourd’hui un avantage compétitif.
Conscientes de ces enjeux, des structures actives dans le soutien au développement économique en Flandre, en Wallonie et dans les Hauts-de-France, unissent leurs forces et compétences dans TRIPOD afin d’accompagner les entreprises à oser le design pour gagner en compétitivité et se différencier.
Ce que TRIPOD propose:

Aux entreprises:

 • Un accompagnement qui intègre les nouvelles pratiques du design management ;
 • Une formation au management du design dans les organisations et dans le développement de leurs projets d’innovation ;
 • La participation à des événements transfrontaliers accélérateurs de business.

Aux designers professionnels :

 • Des opportunités d’affaires ;
 • La promotion et la valorisation de leurs activités ;
 • La participation et l’animation d’un réseau professionnel transfrontalier.
Les premiers rendez-vous TRIPOD de 2017 :
 • A partir du mois de février, démarrage des premiers diagnostics design à destination des PME/PMI
 • Club Designers #1 - jeudi 9 février, de 16h à 20h à Lille Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique)
La Team TRIPOD vous souhaite d’innovantes fêtes de fin d’année!