Binnen het Interreg project Tripod-II “Design in de openbare ruimte” lopen momenteel twee nieuwe open oproepen voor ontwerpers.

Het betreft twee van de vijf projecten waar momenteel nog de koppeling gemaakt wordt met een ontwerper of ontwerpbureau. Met deze twee projecten wordt eind januari van start gegaan. De eerste resultaten van de samenwerking worden getoond tijdens de grote opening van “Contrei Live” in juni 2020 en in oktober 2020 tijdens INTERIEUR Kortrijk.
  1. Gedeelde mobiliteit (Mobipunt)
De resultaten van het SHARE-Northproject “Mobipunt” worden gekoppeld aan het Tripod-II-project. Binnen dit project willen we een ontwerper aanstellen om de verschillende functionele elementen te integreren in één ruimtelijk samenhangend publiek geheel. Het ‘Mobipunt’ zal naast zijn werking ook fysiek/visueel een impact hebben op de openbare ruimte. De ontwerper heeft daarbij de opdracht om opportuniteiten binnen het project te detecteren en vervolgens het cocreatieproces zowel conceptueel als esthetisch vorm te geven, samen met de stakeholders. In eerste instantie wordt gedacht aan een verplaatsbaar (mobiel) ‘Mobipunt’.
(Meer info over het project en de oproep kan u vinden via volgende LINK). (FR)
  1. Zicht op de toekomst
Steden en gemeenten willen graag een toekomstbeeld presenteren, of een beeld van hoe een plek er vroeger uitzag. Dat is handig voor erfgoedprojecten of om
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor te stellen. Tijdens dit project zoeken we samen naar een manier om de transformatie van een plek in beeld te brengen of inzichtelijk te maken. Visualiseren met een interactief (participatief) element verhoogt bovendien de betrokkenheid: de kijker wordt een gebruiker.
Het product of de dienst bestaat erin om op een heel toegankelijke manier een object of dienst te ontwikkelen die zich in de openbare ruimte bevindt en de bovenstaande functie kan vervullen. Het resultaat zal zowel digitaal als fysiek zijn.
(Meer info over het project en de oproep kan u vinden via volgende LINK) (FR)

Voor meer informatie, neem contact op met Kris Dekeyzer, kris.dekeyzer@leiedal.be

Deadline voor het indienen van uw kandidatuur is 13 januari 2020.