Wat is een slimme vuilnisbak? Welke functie kan die vervullen in de openbare ruimte? Dat is de vraag die we de komende maanden willen beantwoorden in een cocreatietraject met lokale besturen en bedrijven. Leiedal nodigt ontwerpers uit om zich kandidaat te stellen om dit traject te begeleiden. Dit is een initiatief in het kader van ‘Design in de publieke ruimte’.

De hedendaagse vuilnisbak die zich momenteel in de openbare ruimte bevindt is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van vandaag. De “slimme vuilnisbak” creëert veel kansen:

  • Slim management. Ophalen van het afval gebeurt nu vaak volgens vaste patronen. Het gebruik van vuilnisbakken in kaart brengen, monitoren en proactief sturen kan leiden tot meer efficiëntie. Het doel is immers niet om méér vuilnisbakken rond te zetten maar wel minder en beter.

  • Slim object. Een vindbare en zichtbare vuilnisbak die gescheiden afvalbeheer toelaat, dat is de basis. Maar er zijn vast nog functies die we kunnen geven aan de vuilnisbak. Afval samendrukken bijvoorbeeld. Het object kan ook sensoren bevatten die omgevingskenmerken meten.

  • Slim gedrag. We willen in het traject ook nadenken over het gedrag dat we willen veranderen bij de gebruikers.De ontwerper kan aan de slag met een gemotiveerde groep medewerkers van de verschillende lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. In het traject worden ook bedrijven betrokken die mee denken en werken.

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten.

Het opdrachtdocument waarop ontwerpers hun offerte kunnen baseren is te vinden op onderstaande websites.