De Leiewerken hebben Kortrijk na twintig jaar een nieuw aangezicht gegeven. Het project van de rechttreking en verbreding van de rivier is in de voorbije twee decennia aangegrepen om niet enkel het water maar ook de stad te transformeren.

Water, groen en open ruimte brengen zuurstof in het centrum van de stad. Deze ambitieuze transformatie kwam tot stand door een samenwerking van verschillende partners. De stad Kortrijk, Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en Intercommunale Leiedal sloegen de handen in elkaar en zorgden er begin jaren ’90 voor dat er werd overgestapt van louter technische infrastructuurwerken naar een visionaire transformatie van de volledige omgeving van de leieboorden. Om het verhaal te vertellen van deze werken werd een boek uitgewerkt: ‘De rivier maakt de stad – Twintig jaar Leiewerken in Kortrijk’. Dit boek is opnieuw een resultaat van diezelfde sterke samenwerking tussen de stad Kortrijk, W&Z en Leiedal.

Het vertrekt vanuit de lange voorgeschiedenis van de relatie tussen Kortrijk en haar rivier. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de Leiewerken in al haar aspecten: de aanleg van de iconische nieuwe bruggen, het ontstaan van nieuwe ruimte waar onder meer volkstuinen, de skatebowl en Buda Beach groene oases aan de oevers van de Leie worden, afgesloten meanders die na het rechttrekken van de Leie tot natuurgebied worden omgevormd en zoveel meer. Tot slot wordt ook vooruit geblikt. Er zijn aan de oevers van de Leie nog heel wat publieke en private projecten op til die de relatie tussen de stad en de rivier nog verder zullen verdiepen. Onder meer de toekomstige invulling van Campus Kortrijk Weide en de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens komen aan bod.

Het geheel wordt op een frisse manier gebracht, met vele honderden illusterende kleurenfoto’s. Het boek werd geschreven door medewerkers van de stad Kortrijk en Leiedal, gecoacht door eindredacteur Bart Noels (Textz).

Wie een exemplaar wil bemachtigen, kan het boek vinden in de winkel van Texture voor de prijs van 12 euro.