Flanders DC en Creative Network, een portfolioplatform voor ondernemers uit de creatieve sector, lanceren samen Creative Fair Play, een positief manifest met zeven richtlijnen en best practices om een duurzame, succesvolle samenwerking met creatieve ondernemers mogelijk te maken. Ze doen dit met de steun van een aantal netwerkorganisaties uit de brede creatieve sector zoals Designregio Kortrijk.

Flanders DC en Creative Network roepen zowel ondernemers uit de creatieve sector als opdrachtgevers op om de best practices mee uit te dragen via hun website en sociale media. Wie dat wil kan het speciaal hiervoor ontwikkelde Creative Fair Play-logo opnemen in de eigen communicatie als intentieverklaring om aan te geven dat hij/zij de regels van Creative Fair Play volgt.

Op www.creativefairplay.com lanceren ze in drie talen een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Deze best practices werden opgesteld na een uitgebreide consultatieronde bij ondernemers uit de sector en hebben hun nut bewezen als bindmiddel om succesvol samen te werken. Zowel in het voordeel van de creatieve ondernemer als in dat van de opdrachtgever.

Door deze richtlijnen neer te schrijven willen ze zorgen voor duidelijkheid en geven ze aan beginnende én gevestigde ondernemers een referentiedocument waar ze naar kunnen verwijzen, ook in contacten met klanten.

Draag deze boodschap mee uit!

Flanders DC en Creative Network roepen zowel ondernemers uit de creatieve sector als opdrachtgevers op om de best practices mee uit te dragen. Dit kan door te verwijzen naar de website www.creativefairplay.com. Wie wil tonen dat hij/zij zelf de regels van Creative Fair Play volgt, kan het logo van Creative Fair Play opnemen in de eigen communicatie (bijvoorbeeld op je offerte, website,…) of een pdf-versie van de engagementen toevoegen als bijlage bij e-mails. Ook opdrachtgevers kunnen aan de hand van dit logo aangeven dat ze belang hechten aan een evenwichtige samenwerking en correcte, duurzame voorwaarden.